Cahiers Politiestudies over ‘Outsourcing Policing’


Wie nog gelooft dat reguliere politieorganisaties het (overheids)monopolie hebben op de politiefunctie, doet er goed aan een recent nummer van het Belgische Cahiers Politiestudies te lezen. In het derde nummer van jaargang 2015 wordt namelijk diepgaand ingegaan op Outsourcing Policing. Anders dan de Engelse titel doet vermoeden, is het een Nederlandstalig nummer, waarin uiteenlopende ervaringen met het aan de markt uitbesteden van politietaken in België en Nederland centraal staan.

Privatisering voutsourcing-policing-cahiers-politiestudiesan politietaken (of juist niet) heeft vele kanten, zo leren de elf bijdragen in dit nummer van Cahiers. Voor wie zich toch snel een vrij volledig beeld wil vormen, biedt het openingsartikel van Devroe en Terwel goede mogelijkheden. Zij schetsen de ontwikkeling van de private veiligheidssector in de afgelopen decennia en gaan uitgebreid in op veranderingen in de wetgeving in Nederland en België. De verschillen tussen beide landen zijn opvallend. België blijkt veel terughoudender met het privatiseren van politietaken. En terwijl in Nederland de politie geacht wordt private beveiliging te sturen en te controleren, is daar in België geen sprake van.

Privatisering
In andere bijdragen wordt onder meer stilgestaan bij deelthema’s als de rol van (private) deskundigen in strafzaken, het werk van private bedrijven bij integriteitsonderzoeken in de publieke sector en de gevolgen van het opheffen van de Nederlandse Spoorwegpolitie, ooit juist een voorloper op het terrein van private politiezorg.
De grondige behandeling van het actuele thema privatisering van politietaken illustreert weer eens de waarde van Cahiers. Een tijdschrift dat in Nederland (te) weinig gelezen wordt. Cahiers is in het Nederlandse taalgebied het enige politietijdschrift dat volledig gerefereerde bijdragen publiceert. Elke aflevering – er verschijnen vier per jaar – is gewijd aan een thema. Thema’s worden in een aantal bijdragen grondig uitgespit. Gemiddeld telt een nummer 200 à 250 pagina’s.

Bruggen slaan
Bijzonder is dat Cahiers in meer dan één opzicht bruggen probeert te slaan. Enerzijds een brug tussen wetenschap en praktijk. In ieder nummer zijn één of meer bijdragen (mede) afkomstig van practioners. Anderzijds slaat het tijdschrift ook nadrukkelijk de brug tussen Nederland en België, Vlaanderen in het bijzonder. Redactie, adviesraad en correspondenten komen zowel uit Vlaanderen als uit Nederland. Gastredacties, die verantwoordelijk zijn voor een specifiek themanummer, zijn ook in deze zin divers. En de bijdragen komen zowel uit België als uit Nederland. Soms ook van elders, want Engelstalige bijdragen zijn welkom.
Het werken met wisselend samengestelde gastredacties biedt mogelijkheden om zeer uiteenlopende onderwerpen te behandelen. Actuele thema’s zijn o.a. Policing in Europe, Burgerparticipatie, Schaalveranderingen en Democratische politie
Het meest recente nummer (37; 2015-4) is gewijd aan Politie en Verantwoording.

Paul Ponsaers, Eddy de Raedt, Luuk Wondergem, Lodewijk Gunther Moor (eds), Outsourcing Policing, Cahiers Politiestudies, 36, jrg. 2015, no. 3. Antwerpen / Apeldoorn, Maklu.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: Lex Cachet
Deel dit artikel

Er is 1 reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

    ">Elke Devroe

    Even een korte reactie van de hoofdredacteur van “Cahiers Politiestudies”, Elke Devroe, criminologe, half Belg (vader uit Brugge)- half Nederlands (moeder uit Den Haag), werkend in Nederland (Associate professor, Institute of Security & Global Affairs, universiteit Leiden, Den Haag), wonend in Gent. Cahiers Politiestudies bestaan volgend jaar tien jaar. Een mijlpaal. Ik zie ons nog wat onwennig en argwanend naar elkaar kijken in Antwerpen bij de eerste redactievergaderingen, Belgen en Nederlanders, politiemensen en academici. We spreken dezelfde taal, maar we hebben ieder onze eigen cultuur, en zoals in elke langdurige verhouding botste dat wel eens. Maar steeds meer klikte dat ook, en zagen we in dat we samen sterk zijn en een immens lezersgebied bestrijken, met vele gemeenschappelijke politiethema’s, die zowel Vlamingen als Nederlanders boeien. Die tien jaar zijn voorbijgevlogen, intussen bereikt elk Cahiers 700 lezers in België en Nederland en zijn velen uit ons Cahier-netwerk vrienden geworden. Het was een tijd van intensieve discussies tussen Belgische en Nederlandse politiewetenschappers, practitionars en lezers van ons tijdschrift. Elk Cahier kent een studiedag in België, georganiseerd door het Centre for Policing & Security (CPS) en een studienamiddag in Nederland, recent gestart onder de vlag van campus Den Haag ‘Cahiers op de Campus’ in samenwerking met de Stichting Veiligheid & Maatschappij, praktisch ondersteund door het CPS. De laatste studienamiddag ‘Verantwoording en politie’ gisteren (28.01.2016) vond plaats bij politie Den Haag (75 deelnemers). Vele lezers kunnen tijdens deze sessies debatteren en meedenken over de thema’s die hen in het bijzonder boeien. Het netwerk wordt verruimd; deelnemers zien de gezichten die bij de auteurs horen en horen de visies van collega’s. Les ‘éminentes grises’ Lodewijk Gunther Moor (SMV) en Paul Ponsaers (universiteit Gent) modereren de debatten en zijn hoofdeditoren van de reeks. Jong en oud, academicus, inspecteur, wijkagent, beleidsmedewerker, lector politieacademie, bestuurder, private veiligheidswerker, vrijwilliger,…komt samen aan de koffie (of de borrel babbel) en de teksten uit de Cahiers komen letterlijk tot leven. Ik ben hier zo dankbaar voor. Het produkt ‘Cahiers Politiestudies’ (uitgeverij Maklu) is tijdens die tien jaar uitgegroeid tot een uniek kwaliteitstijdschrift over politiewetenschap in onze beide landen, met een double blind peer review procedure, verzorgd door de tientallen vrijwilligers (correspondenten en redactieleden) die van het tijdschrift een hoogstaand kwaliteitsprodukt maken, waardevol voor iedereen die met politiewetenschap- en praktijk bezig is. Met dank aan Lex voor de aandacht die hij voor de Cahiers vraagt in zijn bijdrage, met dank aan allen die zich elke keer opnieuw weer inzetten om een uniek betekenisvol naslagwerk neer te leggen. Vier dikke boeken per jaar: laat de volgende tien jaren maar komen!

    29 jan 2016