Contact maken tijdens corona

VB Corona Colleges

Op grond van hun paper Op de tast. Over de complexiteit van contact maken tijdens Corona, gaan Els van der Pool, lector aan de HAN University, en Guido Rijnja, werkzaam bij de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), in op het maken van contact tijdens corona.

In samenwerking met de website Coronapapers.nl laat de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) auteurs van deze papers aan het woord. In de “VB Corona Colleges” (VB-CC) vertellen zij in korte digitale bijdragen over hun analyses, en actualiseren deze, in het licht van recente ontwikkelingen.

Of beter, op de lastigheid daarvan. Echt contact maken draait om drie zaken: aanspreekbaarheid, wederzijdse welwillendheid en gedeelde spelregels. Vanwege de onzichtbaarheid van het virus, de schaal van de pandemie en het ongewisse verloop ervan, is het moeilijk om die zaken overeind te houden. Dat roept de vraag op hoe we daar desondanks aan kunnen werken. Van der Pool en Rijnja bespreken meerdere ‘contactsleutels’, die dat kunnen stimuleren. Denk daarbij aan actieve openbaarheid, het opdiepen van en aanspreken op waarden, en toegankelijke taal. Contact maken wordt dan een kwestie van waarderen, in de zin van zowel waarden centraal stellen, als de ander appreciëren. Daarover willen Van der Pool en Rijnja overigens zelf graag ook met u in contact komen.

*Zie de website van de Vereniging voor Bestuurskunde voor meer informatie over de VB Corona Colleges

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: platform O
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*