COVID-19 als aanjager van bestuurlijke en organisatorische dynamiek

Special State of Science

Theo Camps, hoogleraar Organisatie- en bestuurskunde bij TIAS, Tilburg University, stelt naar aanleiding van COVID-19 vragen over de verhouding tussen publiek en privaat, besluitvorming, uitvoering, legitimiteit, rechtvaardigheid en leiderschap.

De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) brengt een serie video’s uit, genaamd Special State of Science. In deze video’s gaan hoogleraren bestuurskunde in op de lessen die we kunnen trekken uit de Covid-19-crisis.

Hoewel dit klassieke thema’s zijn – Camps start zijn reflectie met de onrechtvaardige en machteloze gevoelens die hij als kind meemaakte toen zijn familie geconfronteerd werd met ruilverkaveling – krijgen ze dankzij COVID-19 een nieuwe invulling. Wie wint en wie verliest? Hoe zit het met de verschuivende verhouding tussen overheid en bedrijfsleven? Welke plek heeft de non-profit sector? Waar grijpt de overheid op in en wat laat ze lopen? Hoe wordt de bedoeling van beleid op straatniveau tot uitvoering gebracht? Er ontstaan nieuwe evenwichten. Die processen zullen we moeten begrijpen, inzichtelijk moeten maken en versnellen. Daar is bestuurskundige theorievorming voor nodig, maar tevens onderzoek – bijvoorbeeld via ‘living labs’ – waarin de interacties tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld gestalte krijgen terwijl ze worden onderzocht.

*Zie OMOOC.nl voor colleges en webinars in tijden van de coronacrisis en de website van de Vereniging voor Bestuurskunde voor meer informatie over de Special State of Science reeks.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: platform O
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*