De lenige bureaucratie van Enschede

Variatie in beleid

We zijn doeners in Enschede. Betrokken en bevlogen bij onze stad, ons werk en onze directe collega’s. We spelen snel in op veranderingen, nieuwe taken, kansen, bezuinigingen: wij in Enschede gaan aan de slag. Het tekent de compacte en flexibele organisatie die de gemeente Enschede wil zijn.  

Verkiezing Beste Overheidsorganisatie
Vanaf 17 april gaat de Verkiezing van de Beste Overheidsorganisatie weer van start. De winnaar van vorig jaar was de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Aan de verkiezing deed een aantal andere goede organisaties mee, dat de finale niet haalde. Deze organisaties worden in de uitgave Leren maakt verschil en op platform O voor het voetlicht gebracht.

Samenlevingsgericht werken betekent dat we als gemeente Enschede terug willen naar onze bedoeling. We werken niet ‘met’ of ‘voor’ de samenleving, maar ‘als’ de samenleving. Het denken in ‘wij’ en ‘zij’ laten we los. Participatie, daar draait het om: we moeten het samen doen. Dat vergt een lenige bureaucratie, die variatie in beleid omarmt, minder denkt in hokjes of problemen en niet vlucht in excuusgedrag.
Een plek waar we het samenlevingsgericht werken bij uitstek terug te zien is in de wijkteams: wijkcoaches die verregaande bevoegdheden kregen om door te kunnen pakken; bewoners die medeverantwoordelijk werden voor hun eigen zelfredzaamheid en sociale stijging; de verregaande samenwerking tussen verschillende zorg- en hulpverleningsorganisaties en de gemeente in één team.

‘Alleen in gesprek komen belangen boven water’

Voor een gemeente als Enschede is het niet meer dan logisch om ook over de grens te zoeken naar kansen. Zoals bijvoorbeeld voor onze werkzoekenden. Want in onze buur-Länder Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen ligt de werkloosheid onder de 4 procent. Er is daar veel behoefte aan personeel. De grens moet ons niet tegenhouden in onze ambitie onze inwoners aan werk te helpen. We hebben een aantal concrete stappen gezet. Zo kijken we of het mogelijk is diploma’s wederzijds te erkennen. We bemiddelen rechtstreeks werkzoekenden vanuit Werkplein Twente naar Duitsland. En we proberen voor hen belemmeringen op te heffen om de stap over de grens te maken. Deze stappen werpen vruchten af. In 2015 hebben we ruim vijftig Enschedeërs in Duitsland aan werk weten te helpen.
Leegstand en teruglopende bezoekersaantallen? In Enschede hebben we het tij gekeerd. In 2016 steeg het aantal bezoekers per week opnieuw – nu met 7,5 procent – naar 198.400. Ook in dit domein is de gemeente veel meer een proactieve en faciliterende rol gaan spelen. Samen met binnenstadpartners zoals vastgoedeigenaren, winkel- en horecaverenigingen proberen we ondernemers vooruit te helpen. Door blurring – het vermengen van functies – toe te staan. Door veel te doen aan stadspromotie in samenspraak met de ondernemers. En door minder rigide naar precario, vergunningen en regels te kijken.

‘We willen, nee moeten, een lerende organisatie zijn’

Ook plan- en gebiedsontwikkeling pakken we pragmatisch op. Een voorbeeld hiervan is het schitterende nieuwe Koningsplein, dat de stad verbindt met het nieuw gebouwde MST-ziekenhuis. De ontwikkeling van het plein is samen met het MST en de Rabobank ingevuld. Ook bijzonder is de manier waarop we als gemeente met vastgoedpartijen om tafel gaan en zo gebiedsontwikkeling vormgeven. Alleen in gesprek komen belangen boven water.

Doen
We willen, nee moeten, een lerende organisatie zijn. Alleen dan kunnen we blijvend deel uitmaken van een samenleving die constant in verandering is. Dat betekent dat onze medewerkers altijd bereid moeten zijn te leren, maar ook dat leren een centrale rol in de organisatiecultuur inneemt.
Het vergt nieuwe tools – zoals een sociaal intranet – waar collega’s elkaar ontmoeten, kunnen sparren en ideeën en vragen kunnen uitwisselen, maar ook een nieuwe mindset. Omdat we tenslotte als gemeente een andere rol aan het pakken zijn vragen onze professionals meer ruimte voor zelfsturing en verantwoordelijkheid aan ons. We redden het alleen met intrinsiek gemotiveerde medewerkers die zich richten op de opgave. Persoonlijk leiderschap is de sleutel voor verandering.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: Ineke Kleine
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*