De wereld is niet 'plaatsloos'

Special State of Science

Martijn Groenleer, hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University, betoogt dat de COVID-19 crisis tot een versnelling van het proces van lokalisering leidt.

De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) brengt een serie video’s uit, genaamd Special State of Science. In deze video’s gaan hoogleraren bestuurskunde in op de lessen die we kunnen trekken uit de Covid-19-crisis.

De crisis confronteert ons wederom met de kwetsbaarheid van de geglobaliseerde economie en samenleving, van complexe productieketens en de internationale verknoping van markten. Volgens velen zal de crisis tot een proces van de-globalisering leiden. Maar net als bij eerdere wereldwijde crises ligt dat niet voor de hand. De wereld is en blijft, in de woorden van de socioloog Castells, een ‘space of flows’, met een hoge mate van connectiviteit. Ze is echter niet ‘plaatsloos’, maar ook een ‘space of places’. Het toenemend belang van het lokale en van plaats treedt gelijktijdig op met globalisering en is er onlosmakelijk mee verbonden. Big Tech wint aan invloed, maar dat geldt tevens voor lokale producten. Zoom en MS Teams verbindt mensen wereldwijd, maar dat geldt tevens voor lokale solidariteit.

Wereldleiders zijn prominent aanwezig, maar datzelfde geldt ook voor de 25 regioburgemeesters in Nederland. Gelijktijdig met groei van globale afhankelijkheden, stellen plaatsen – zoals steden – zich onafhankelijk en soms eigenzinnig op. Sommige steden nemen eigen maatregelen, zoals het aanleggen van extra fietspaden of het inperken van massatoerisme. Maar het is wel opvallend dat de eigen, lokale aanpak van deze steden over vergelijkbare problemen gaat, en tot vergelijkbare antwoorden leidt. Het zijn processen van ‘glokalisering’, waarin de bestuurlijke respons verschil maakt. Bestuurders en bestuurskundigen zijn en blijven daarvoor belangrijk.

*Zie OMOOC.nl voor colleges en webinars in tijden van de coronacrisis en de website van de Vereniging voor Bestuurskunde voor meer informatie over de Special State of Science reeks.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: platform O
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*