Digitalisering en democratie

ROB-bijeenkomst

De samenleving wordt in hoog tempo digitaler. Communicatie wordt globaal en vindt plaats in a split second, internetplatforms bieden makkelijk toegang tot nieuwe vormen van dienstverlening waardoor mensen op hun wenken bediend worden. Maar er zijn ook schaduwzijden. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) onderzoekt daarom de kansen en risico’s van digitalisering voor onze democratie, mede op verzoek van de minister van BZK. De raad probeert antwoord te vinden op vragen als: hoe kunnen internetplatforms het democratisch debat versterken? Wat zijn de positieve en negatieve effecten op de maatschappelijke opinievorming? Wat zou de rol van overheid en bedrijfsleven hierin moeten of kunnen zijn?

In het kader van dit onderzoek organiseert de raad op 19 juni een bijeenkomst. Jacob Kohnstamm, plv. voorzitter van de staatscommissie parlementair stelsel,  zal de invalshoek van de staatscommissie op het onderwerp democratie en digitalisering toelichten. Het verdere programma ziet eruit als volgt:

  • opening door drs. Maarten Schurink, secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (onder voorbehoud)
  • presentatie van een voorlopige redeneerlijn door prof. dr. Sarah de Lange of drs. Kees-Jan de Vet, leden van de Raad voor het Openbaar Bestuur
  • discussie met de zaal en peiling van meningen (via online tool).

Informatie en aanmelden
Tijd: 12.00 – 13:30 uur, start met inlooplunch aangeboden door het ministerie van BZK
Plaats: Auditorium ministerie van BZK, Turfmarkt 147, K-2.327

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: info@raadopenbaarbestuur.nl.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: platform O
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*