Een crisis voorbij de verbeelding: hoe nu te handelen?

Special State of Science

Erwin Muller, hoogleraar Veiligheid en recht aan de Universiteit Leiden, tevens decaan van de Faculty of Governance & Global Affairs (FGGA) en bestuurder van de Campus Den Haag, reflecteert op de herstel- of nafase van de coronacrisis.

De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) brengt een serie video’s uit, genaamd Special State of Science. In deze video’s gaan hoogleraren bestuurskunde in op de lessen die we kunnen trekken uit de Covid-19-crisis.

Ofschoon hij na 30 jaar crisisonderzoek en ervaringen met crisis nogal in verwarring is over de huidige Corona-crisis – een “crisis beyond imagination” – onderstreept hij het belang van enkele facetten van de herstelfase. Facetten die tot nu toe nogal onderbelicht zijn gebleven. Hij gaat onder meer in op de relevantie van: een informatie- en adviescentrum op nationaal en regionaal niveau; collectieve rouwverwerking en herdenking; psychosociale opvang en verzorging, niet alleen van getroffenen, ook van zorgpersoneel en betrokkenen bij crisismanagement; het afleggen van verantwoording, en het leren, in plaats van vooral afrekenen; en de juridische afwikkeling van aansprakelijkheid voor schade. Hoe de herstelfase zich verder precies voltrekt is onduidelijk, ook omdat een nieuwe crisis (tweede golf) dreigt, maar op elk van deze vlakken zullen acties nodig zijn. Er is tevens bestuurskundige actie nodig; de leerboeken voor crisismanagement zullen herschreven moeten worden.

*Zie OMOOC.nl voor colleges en webinars in tijden van de coronacrisis en de website van de Vereniging voor Bestuurskunde voor meer informatie over de Special State of Science reeks.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: platform O
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*