ROB publiceert bundel over financiering verduurzamingsopgave


De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft vorige week de bundel Verduurzaming, en nu de kosten nog uitgebracht. In deze bundel laten drie wetenschappers hun licht schijnen over verschillende financiële aspecten die samenhangen met de verduurzamingsopgave. Staatssecretaris van Financiën Menno Snel (r.) nam het eerste exemplaar in ontvangst van ROB-voorzitter Han Polman.

Nico Groenendijk (visiting professor aan het Joan Skytte Institute of Political Studies, Tartu (Estland) belicht in zijn essay vanuit een wetenschappelijk theoretisch perspectief de betekenis voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid van rijk en decentrale overheden voor de verduurzaming.

Arjen Schep (research manager & academic researcher bij het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam) staat stil bij de mogelijk- en onmogelijkheden om het stelsel van lokale belastingen en heffingen in te zetten voor verduurzaming. Wat is wettelijk mogelijk, is het effectief, welke aanpassingen in het huidige stelsel van heffingen zijn wenselijk?

Raymond Gradus (hoogleraar bestuur en economie van de publieke en non-profit sector aan de Vrije Universiteit te Amsterdam) plaatst kritische kanttekeningen bij de wijze waarop het uitgangspunt van de circulaire economie bij de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval vorm is gegeven. Hij wijst op onbedoelde neveneffecten en een gebrek aan de doelmatigheid.

Jan Jaap de Graeff, voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) schetst in de inleiding de ingewikkelde vraagstukken die samenhangen met de verduurzaming. Tot slot bevat de essaybundel een impressieverslag van de eerste Dag van de Financiële Verhoudingen, die de ROB in april van dit jaar organiseerde.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: platform O
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*