In de spiegel kijken

Onderzoek naar persoonlijkheidskenmerken burgemeesters

Liesbeth Spies is burgemeester van Alphen aan den Rijn en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). ‘Burgemeesters zijn publieke figuren die zeer worden gewaardeerd’, zegt ze. ‘Het gaat om een ambt dat zich meeontwikkelt met de samenleving. Daarom is het goed dat burgemeesters met enige regelmaat in de spiegel kijken: wat zijn we voor mensen en hoe ontwikkelen we onszelf?’

Samen met het ministerie van BZK is het NGB opdrachtgever van een onderzoek naar de persoonlijkheidskenmerken van burgemeesters. Het onderzoek laat zien dat burgemeesters waarde hechten aan wat anderen van ze vinden. Een belangrijke kwaliteit, aldus Spies. ‘Je moet niet vergeten dat het een eenzaam beroep is. Daarom is het van belang dat je als burgemeester om feedback vraagt. Zeker als je langer in dienst bent, loop je het risico verstrikt te raken in vaste patronen.’ Lachend: ‘Burgemeesters zijn net gewone mensen.’

Geaard
In Alphen aan den Rijn is er een speciale commissie die zich met de voortgang van het functioneren van de burgemeester bezighoudt. Ook gebruikt Spies het fractievoorzittersoverleg en gesprekken met medewerkers – onder vier ogen – om op haar werk te reflecteren. ‘Ik probeer dan open vragen te stellen,’ zegt ze, ‘en niet direct stelling te nemen. Dan krijg je heel andere informatie.’ Ook het thuisfront speelt een rol. ‘Dat houdt je geaard en met beide benen op de grond.’
De wereld waarin burgemeesters hun werk doen, is aan verandering onderhevig. Met name nieuwe media spelen een rol in de wijze waarop ze door de buitenwereld worden gezien. Spies constateert dat ook zij wel eens geconfronteerd wordt met online scheldkanonnades of hate mail. ‘Als ik zo’n mailtje krijg, zeg ik: ‘Hier reageer ik niet op. Kom maar terug als je bent afgekoeld.’ Vaak werkt dat. Ook bij nieuwjaarsrecepties of aan het begin van een nieuwe raadsperiode, zeg ik wel eens wat over omgangsvormen. Het is spijtig dat we tijd en energie moeten besteden aan de vraag hoe we ons werk in veiligheid kunnen blijven doen. Het NGB heeft met veel gemeenten die met deze vraag te maken hebben persoonlijk contact en biedt waar nodig ondersteuning. Ook het ministerie pakt het op, bijvoorbeeld met de veiligheidsscan voor burgemeesters en wethouders, en het Netwerk Weerbaar Bestuur.’

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: Marc Notebomer
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*