Informatie en de coronacrisis

Special State of Science

Albert Meijer, hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht, reflecteert op de rol van informatie in de aanpak van een crisis als de coronacrisis.

De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) brengt een serie video’s uit, genaamd Special State of Science. In deze video’s gaan hoogleraren bestuurskunde in op de lessen die we kunnen trekken uit de Covid-19-crisis.

Informatie is cruciaal. Sterker nog, er wordt een doorslaggevend belang gehecht aan besluiten op basis van informatie. Denk aan de corona-app waaraan gewerkt wordt, of aan het dashboard dat het kabinet op 19 mei j.l. heeft aangekondigd. Albert Meijer wijst op de gevaren van zo’n technische aanpak. Intelligent handelen vraagt om meer dan feiten verzamelen, metingen doen, en ontwikkelingen monitoren. Vanuit een bestuurswetenschappelijk perspectief heeft informatie politieke, symbolische en ethische betekenis. Achter het verzamelen van informatie gaan politieke keuzen schuil. Informatie werkt als ‘symbool en signaal’, onder meer om uit te stralen dat men ‘in control’ is. Het werken met informatie heeft ethische implicaties, bijvoorbeeld voor privacy. Dat betekent dat het werken met data en informatie politiek-bestuurlijk moet worden ingebed, in stelsels van ‘checks & balances’, met participatie en publieke controle. En het betekent dat er betekenisvolle relaties moeten worden met ervaringen en praktische kennis. Informatiemanagement vraagt om meer dan techneuten.

*Zie OMOOC.nl voor colleges en webinars in tijden van de coronacrisis en de website van de Vereniging voor Bestuurskunde voor meer informatie over de Special State of Science reeks.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: platform O
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*