Intersectorale mobiliteit slaat twee vliegen in een klap


In het meest recente steunpakket van het kabinet is ruim budget vrijgemaakt voor omscholing voor mensen die door het coronavirus hun baan kwijtraakten. Bij VVT-instelling Carinova vinden voormalig medewerkers van de KLM al werk in de ouderenzorg. Dergelijke intersectorale mobiliteit kan ook in andere sectoren problemen oplossen, zegt Milka Nooij, maar draagvlak van lokale overheden is daarvoor hard nodig.

Tijdens de coronacrisis is de ouderenzorg hard getroffen. In verpleeghuizen en woonzorginstellingen moest bezoek worden geweerd. Het gemis aan contact met dierbaren zorgde voor eenzaamheid en vaak ook onrust. Het personeelstekort is een groot probleem in de ouderenzorg. Tijdens de coronacrisis heeft dit tekort soms tot nijpende situaties geleid.

Draagvlak van lokale overheden
Tegelijkertijd heeft de huidige crisis geleid tot economische schade waardoor vele medewerkers hun baan verloren. Bij KLM betreft dit meer dan 16 procent van de medewerkers, vanwege een omzetkrimp van 75 procent. Gelukkig schuilt in de twee kwaden – het personeelstekort in de ouderenzorg en het verlies van banen bij de KLM – een gezamenlijke oplossing: medewerkers van KLM worden gedetacheerd in de ouderenzorg.

‘Ook voor kleine en middelgrote ondernemingen kan intersectorale mobiliteit interessant zijn’

Ook andere branches zouden het voorbeeld van deze intersectorale mobiliteit kunnen volgen. De branchevereniging Actiz is al bezig met verkenningen binnen de reisbranche en horeca. Voor kleine en middelgrote ondernemingen zou deze vorm van mobiliteit ook interessant kunnen zijn. Deze ondernemingen hebben, gezien hun formaat, bij de uitvoering ondersteuning nodig. Door een duidelijk en flexibel programma te creëren, waaraan kleine en middelgrote ondernemingen kunnen deelnemen, is het mogelijk om op specifieke omstandigheden van bepaalde branches of ondernemingen aan te sluiten. Hier ligt een taak voor de lokale overheid en het UWV om dit te faciliteren.
De afgelopen jaren zijn op diverse plaatsen in het land, gezamenlijk met gemeenten, UWV, opleidingsinstituten en VVT-instellingen al succesvolle projecten georganiseerd om zij-instromers te werven en op te leiden. Deze samenwerkingsverbanden zijn er al. De ervaring leert dat deze samenwerking het sterkst is als alle partijen volledig commitment hebben. Draagvlak vanuit de lokale overheid is essentieel voor een succesvolle samenwerking. De gemeente zal als initiatiefnemer en moderator een grote bijdrage kunnen leveren aan het succes.

VVT blij met stewardessen
Tijdens de twee maanden durende stage kunnen de twee stewardessen werkzaamheden verrichten waar de zorgverleners door personeelstekort te weinig tijd voor hebben. Zo kan er extra aandacht worden gegeven aan ouderen.

‘Stewardessen hebben bij uitstek de competenties om ook in de ouderenzorg goed werk te leveren’

Carinova lig als oostelijk VVT-instelling (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg) niet dicht bij Schiphol. Juist daarom zijn we nog meer blij verrast met de welwillendheid van twee stewardessen om ons te ondersteunen. De stewardessen gaan met een bewoner een wandelingetje maken, een spelletje doen of lezen de krant voor. Op een ander moment vervullen zij de rol van gastvrouw voor een locatie. Deze rol sluit naadloos aan bij hun competenties.
Tijdens deze detacheringsperiode hebben de stewardessen de ruimte om bij diverse teams met verschillende doelgroepen, zowel intramuraal als extramuraal, kennis te maken. Het personeelstekort in de zorg gaat de komende jaren nog verder stijgen. De VVT blijft daarom zoeken naar nieuwe medewerkers met een hart voor de zorg. Mijn verwachting is zeker dat er stewardessen zijn die een nieuwe carrière willen starten in de zorg. Juist dit is een uitgelezen kans om hen warm te maken voor dit beroep. De persoonlijkheidskenmerken die nodig zijn in beide beroepsgroepen komen op een groot aantal punten overeen.  Hoe mooi is het als beide werelden elkaar kunnen versterken op het gebied van persoonsgerichte zorg, een warm welkom én in de strijd tegen eenzaamheid.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: Milka Nooij
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*