Kabinet verliest grip op coronacrisis


Het kabinet werd in de aanpak van de coronacrisis al eerder bekritiseerd, omdat de focus te veel lag op de problematiek van de intensive care bedden, waardoor andere relevante aandachtsgebieden werden veronachtzaamd. Nu het aantal IC-patiënten drastisch is teruggelopen en het aantal nieuwe besmettingsgevallen beperkt is, maakt het kabinet opnieuw een cruciale inschattingsfout, door eind juni de crisisorganisatie te ontmantelen. De veiligheidsregio’s volgen dit voorbeeld en schalen ook af. Daarmee wordt een verkeerd signaal afgegeven en verliest Den Haag de grip op deze crisis. Zijn het de positieve coronacijfers en het naderend zomerreces die de roergangers in slaap hebben gesust?

We zitten nog middenin de crisis. Met regelmaat lezen we over plotselinge virushaarden en de kans op een tweede besmettingsgolf is reëel. Daarnaast stevenen we af op de grootste naoorlogse economische crisis, met catastrofale gevolgen. En die economische crisis zal weer cascade-effecten hebben op de volksgezondheid. Denk bijvoorbeeld aan een stijging van het aantal zelfdodingen, een toenemend appel op de geestelijke gezondheidszorg, het afzien van medische behandeling vanwege de kosten en een toename van huiselijk geweld en personen met verward gedrag.

‘Blijkbaar wordt er binnen het OMT te weinig tegenspraak georganiseerd’

Gelijktijdig zien we dat de onvrede onder de bevolking zich sterk manifesteert in demonstraties rond de antiracisme-betoging en het verzet tegen het nieuwe normaal van de 1,5 meter samenleving. De maatschappij zit nog met veel vragen, onzekerheden en uitdagingen en over de nieuwe coronaspoedwet bestaat veel argwaan.

De piekbelasting is weliswaar achter de rug, maar de crisis is nog lang niet voorbij. De overheid moet alert en slagvaardig blijven reageren. Dat kan veel beter vanuit een professionele en herkenbare crisisorganisatie dan binnen de stroperige overlegstructuren van ons poldermodel. Met een crisisaanpak creëer je urgentiebesef en een koers, straal je vertrouwen uit en communiceer je helder met de samenleving. Het vroegtijdig ontmantelen van deze crisisorganisatie is een zeer onverstandige keuze. Het is nu al merkbaar dat er verslapping optreedt, dat de overheid verstrikt raakt in haar eigen complexe regelgeving en dat de bevolking de coronarichtlijnen veelvuldig negeert. Voorlopig geen persconferenties en (technische) briefings aan de Tweede Kamer meer. Ook de talkshows zullen het nu moeilijk krijgen de coronacrisis inhoudelijk te duiden. De kans dat er de komende periode langs elkaar heen wordt gewerkt is groot, met verwarring, ontreddering en toenemend publiekelijk wantrouwen tot gevolg.

Het kabinet vaart in deze crisis blind op het kompas van de ‘wetenschappelijke experts’ van het Outbreak Management Team (OMT). Blijkbaar wordt er binnen dit selecte en vertrouwelijke gezelschap te weinig tegenspraak georganiseerd. Wanneer er binnen het OMT een socioloog of crisisexpert had gezeten dan was vast en zeker het adagium van het Thomas Theorema onder de aandacht van het kabinet gebracht. ‘If men define situations as real, they are real in their consequences’. Met andere woorden: als je vindt dat iets een crisis is, handel daar dan ook naar en gebruik daarvoor de geëigende crisisstructuur. Schaal dus niet te vroeg af. Met polderen en een lang zomerreces verlies je de verbinding met de samenleving en los je geen crisis op!

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: Gert-Jan Ludden
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*