Laten we talenten benutten


Met veel plezier nam ik op 26 september deel aan Reuring!Café. Het thema: ‘Buitengewoon (on)beperkt! (Overheids)organisaties en mensen met een beperking’. Alle werkgevers hebben de opdracht om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. In het sociaal akkoord uit 2013 is daarover een heldere afspraak gemaakt: 100.000 nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid, te realiseren in 2026. Tien jaar lang zijn we bezig, met vallen en opstaan, waarbij het bedrijfsleven meer succes boekt in het bieden van werk aan deze groep mensen dan de overheid.

Maar het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking zou niet afhankelijk moeten zijn van een verplichting. We weten dat een grotere diversiteit van medewerkers leidt tot een betere sfeer en betere resultaten. Dat is ook de ervaring die we bij UWV hebben. Het is dan ook niet voor niks dat bij Reuring!Café werd gesproken over mensen met een “arbeidsbijzonderheid”. En dan heb ik het nog niet eens over de krapte op de arbeidsmarkt, die nog jaren bij ons zal blijven. Daar zit de grote kans om meer mensen met een arbeidsbeperking mee te laten doen op de werkvloer van Nederland.

Dat vraagt wel om een cultuurverandering: we moeten anders leren kijken naar beschikbare mensen. Mensen met een beperking hebben de drive, kennis en capaciteiten, maar hebben soms ook wat meer begeleiding nodig. Bij Reuring!Café ben ik er velen tegengekomen die met veel plezier en succes werken op ministeries en bij publieke dienstverleners. Ze hebben wel de indruk dat ze vaak veel volwaardiger kunnen worden ingezet dan nu het geval is, dus ook daar kunnen werkgevers hun blik verruimen.

UWV doet vanzelfsprekend mee aan de Banenafspraak. Niet alleen als dienstverlener op de arbeidsmarkt, maar ook als werkgever. Ruim 470 van onze medewerkers komen uit het doelgroepenregister, dat is meer dan 2 procent van ons totale medewerkersbestand. Daarmee bieden we mensen met een arbeidsbeperking een duurzame plek en hebben wij er waardevolle collega’s bij.

Er is een grote groep mensen die kan werken en graag wil werken, maar waarvoor de deuren bij werkgevers vaak nog gesloten blijven, ook bij overheidswerkgevers. Laten we deze talenten benutten! Daar moeten we met z’n allen keihard aan werken.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: Maarten Camps
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*