Overheden en bedrijven werken aan veilig Internet of Things


Hoe om te gaan met de veiligheidsrisico’s van het snel groeiende Internet of Things? Die vraag staat centraal in de whitepaper IoT die onlangs is gepubliceerd onder coördinatie en redactie van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy CIP.

In een gezamenlijk advies benadrukken deskundigen uit overheid en bedrijfsleven het belang van informatieveiligheid voor de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving als geheel. Centric, IBM, Philips, Lancom Systems, DXC en ECP schreven mee namens het bedrijfsleven. Rijkswaterstaat en het ministerie van Economische Zaken sluiten aan vanuit de overheid.
Nu steeds meer apparaten via internet met elkaar verbonden worden en het IoT een grotere rol in de samenleving speelt, neemt ook het belang van digitale veiligheid toe. De beveiliging van die apparaten blijft helaas vaak nog achter, schrijven de auteurs. Het document is daarom tevens bedoeld als aanmoediging voor producenten en afnemers om in gesprek te gaan over de beveiliging van het IoT.

‘De beveiliging van apparaten blijft helaas achter’

Internet of Things-expert Ben van Lier, hoogleraar en directeur Strategie & Innovatie bij Centric, is co-auteur van de whitepaper: ‘Digitale veiligheid is essentieel voor een veilig functionerende samenleving, overheid en bedrijfsleven. Als IT-partners die security belangrijk vinden, dragen wij graag bij aan kennisontwikkeling rond een veilig IoT. Centric hecht aan digitale veiligheid.’
De auteurs achten het noodzakelijk dat overheid en industrie op Europees niveau gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat het steeds belangrijker IoT-ecosysteem wordt gebouwd op een betrouwbaar en veilig fundament. De whitepaper beschrijft de risico’s van misbruik en biedt een 5 stappenplan voor risicobeheersing op weg naar een digitaal veilig Internet of Things.

Download de whitepaper :  https://www.cip-overheid.nl/category/producten/secure-software#cip-whitepaper-iot]

Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming is een publiek-private netwerkorganisatie, opgezet in 2012 door de Belastingdienst, DUO, SVB en UWV. Het CIP wil een relevante bijdrage leveren aan de informatieveiligheid van de Nederlandse overheid en de ketens waarin de organisaties samenwerken. 

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: platform O
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*