Participatiewet biedt kansen voor mens en organisatie

Geen beperking, maar juist talent voor kwaliteit

Om de kwaliteit van het landmeetkundige werk van het Kadaster te blijven garanderen was het nodig de kwaliteitscontroles te intensiveren. Niet de landmeters zelf, maar een gespecialiseerd team voert de kwaliteitscontroles uit. Het team bestaat voor een groot deel uit medewerkers met autisme die het Kadaster op basis van de Participatiewet heeft geworven.

Verkiezing Beste Overheidsorganisatie
De Verkiezing van de beste Overheidsorganisatie van het jaar ligt al weer even achter ons. De winnaar was de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Aan de verkiezing deed een aantal andere goede organisaties mee, dat de finale niet haalde. Deze organisaties worden in de uitgave Leren maakt verschil en op platform O voor het voetlicht gebracht.

Wanneer de Kadaster-landmeter een nieuwe perceelgrens komt opmeten, moeten de eigenaren aan weerszijden deze grens aanwijzen aan de landmeter. Deze meet de grens op en maakt ook een soort proces-verbaal van de grensaanwijzing. Uit de standaard steekproeven bleek dat de kwaliteit van de gegevens in dit zogeheten relaas van bevindingen achterbleef bij de gestelde kwaliteitsnormen.
We hebben dit probleem aangepakt door de inzet van een gespecialiseerd team op basis van de Participatiewet. De mensen met autisme binnen dit team hebben een opvallend oog voor detail, kunnen snel vergelijken én zeer accuraat werken. Na een korte scholing zijn zij uitstekend in staat om de relazen van bevindingen te controleren door deze te vergelijken met diverse brondocumenten. De landmeter corrigeert vervolgens zelf de geconstateerde verschillen.

Overwonnen
De grootste weerstand op dit project was het idee om mensen van buiten het Kadaster te halen om het werk van een landmeter, met jarenlange opleiding en ervaring, te controleren. Dit ging in tegen het heersende gedachtengoed dat een controleur alle kennis van het landmeetkundig product moet hebben. In ons onderzoek bleek dit niet het geval.
We hebben de werkzaamheden opgeknipt in kleine en eenvoudig te controleren stapjes. Op die manier kan eenvoudig worden gecontroleerd of er inconsistenties zijn. Voor de landmeters was dit echt wennen. Voor het eerst werden zij op een dergelijke directe manier geconfronteerd met de kwaliteit van hun eigen werk. We zijn langs diverse vestigingen gegaan om uit te leggen wat we doen. En vooral ook om uit te leggen waarom we het doen: niet om de landmeters op de vingers te tikken, maar om te voorkomen dat we foutieve informatie leveren aan onze klanten. Door dit persoonlijk contact met de landmeters is de weerstand inmiddels overwonnen.
De inhoudelijke winst is dat de kwaliteit van onze gegevens is verhoogd en voortaan weer voldoet aan de norm. En dat betekent dat de buitenwereld kan vertrouwen op de informatie van het Kadaster.
Minstens zo belangrijk is de succesvolle inzet van mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Wat velen een autistische beperking noemen, blijkt voor dit soort werk juist een positieve kwaliteit. Het inzetten van deze groep medewerkers op basis van de Participatiewet is een ‘mes dat aan twee kanten snijdt’. En toepasbaar in alle organisaties!

Het artikel is geschreven door Ernst Peter Oosterbroek aan de hand van het verhaal van Maarten Schrijver.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: Maarten Schrijver
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*