Alex van Heezik

Onderzoeker bij IPSE Studies

Dr. Alex A.S. van Heezik is sinds 1993 onderzoeker op het gebied van de publieke sector. Hij richt zich daarbij voornamelijk op het uitvoeren van historische beleidsevaluaties en (kwantitatieve) trendanalyses.

Alle publicaties van Alex van Heezik