Arjan Widlak

Directeur Stichting Kafkabrigade

Arjan Widlak is directeur en onderzoeker bij Stichting Kafkabrigade, een organisatie die onnodige bureaucratie opspoort en oplost. Arjan publiceert regelmatig over de impact van informatietechnologie op het openbaar bestuur. Stichting Kafkabrigade verzorgt ook masterclasses over digitalisering en behoorlijk bestuur.

Alle publicaties van Arjan Widlak
  • Paaltje is een klaagrobot voor burgers. Het is een kunstproject van medialab Setup, vertelde Siri Beerends, die ik recent ontmoette. Paaltje is een zwarte cilinder ter grootte van je onderarm met bovenop een rode knop. Dit weet ik van een foto, want ik heb Paaltje niet in actie gezien als digitale activist. Ik ken Paaltje...
  • Wietse en zijn kompanen zien in bijna elke verspilling een onderneming. Regenwater is daar een voorbeeld van. Dus dachten zij: waarom maken we er geen bier van? Want regenwater spoelen we nu het riool in, terwijl dat het zuiveren van het rioolwater moeilijker maakt. Rioolwaterinstallaties werken het beste met vies water. En regenwater is zuiver...
  • Ik was laatst bij een conferentie over overheden en hun innovatieve initiatieven. Als voorbeeld van publieke innovatie die het meest op de samenleving is gericht werd een app genoemd, waarmee je kan zien wanneer, wélke regelgeving van toepassing is. Dat kan best handig zijn. Maar inspelen op een veranderende samenleving is toch iets anders dan...
  • Anoek gaat wonen in een voormalig kantoorpand. Als ze op een novemberochtend met haar vuilniszak bij de container staat, is die op slot. Ze zet de vuilniszak op haar balkon en gaat op zoek op internet. Gemeenten laten containers afsluiten, om misbruik te voorkomen. Alleen bewoners mogen er gebruik van maken. Anoek heeft daarom een...
  • Als Wietse van bank verhuist, hoort daar ook een nieuwe creditcard bij. Maar binnen vijf minuten na de online aanvraag krijgt hij een afwijzing per mail. ICS, de creditcardmaatschappij, heeft een negatieve registratie geconstateerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dat kan niet kloppen, denkt Wietse. Daarom koopt hij een account op de site van...
  • Eind oktober 2018 presenteerde het Sociaal Cultureel Planbureau een studie naar werkende armen. Een belangrijk pijnpunt is de fluctuatie in hun banksaldo. Hoe zit dat? Te veel toeslag en later terugbetalen lijkt geen probleem. Kwestie van sparen, toch? Zo simpel is het niet. Als Peters bedrijf failliet gaat komt hij in de schuldsanering en later...
  • De eerste uitzending van Rambam van het seizoen 2018 was hilarisch. Drie journalisten nemen het financiële leven van hun collega Yora Rienstra over. En met groot gemak. Ze openen bankrekeningen op haar naam, lenen geld, verkopen niet bestaande goederen, huren een huis en kopen champagne om het succes van hun criminele organisatie te vieren. En...
  • In 2018 klonken er meer negatieve reacties op digitalisering dan in de jaren ervoor. Een kritische houding tegenover deze ontwikkeling is belangrijk omdat de impact ervan op ons leven groot is. Ik noem drie voorbeelden. In het schandaal rond Cambridge Analytica was 'subliminale manipulatie' een centraal thema. Subliminale beïnvloeding is niet nieuw. Het verhaal van...
  • Pas geleden werd ik gebeld door Jantine, redacteur bij Kassa, een consumentenprogramma op tv. Ze vroeg wat ik ervan vond dat de overheid niet altijd een betalingsherinnering stuurt. In eerste instantie leek me dat één van de minder grote problemen in de wereld. Jantine had een aanmaning voor de waterschapsbelasting gekregen. Of ze die wilde...
  • Ambtenaren zijn net mensen. Ook zij hebben wel eens last van disfunctionele bureaucratie. Richard is zo iemand. En ik zou bijna zeggen: gelukkig maar, want zo ontdek je wat belangrijk is voor mensen. Richard maakt digitaal bezwaar tegen zijn belastingaanslag. Op het scherm ziet hij een bevestiging dat zijn bezwaar goed is ontvangen. Maar na...