Bas Eenhoorn

Digicommissaris

Bas Eenhoorn (1946) is sinds augustus 2014 Digicommissaris. Zijn opdracht: regie voeren op de realisatie en samenhang van de digitale overheid. Deze taak is gericht op het bijeenbrengen van inhoud, sturing en financiën, door bijvoorbeeld het organiseren van de governance en het op orde brengen van de financiering van de generieke digitale infrastructuur (GDI).

Alle publicaties van Bas Eenhoorn
 • Digitalisering van de overheid
  De verleiding is groot om over het eerste optreden van de staatsecretaris voor de digitalisering van de overheid, Raymond Knops, te schrijven. En iets te zeggen over zijn heldere benadering en zijn samenwerking met het parlement. De motie, die hem uitnodigde 'een plan te ontwikkelen dat er bij de overheid (departementen en uitvoeringsorganisaties) eenheid in...
 • Het risico van silodenken is groot, constateert Annet Aris, docent digitale strategie aan Insead, in het FD. Deze constatering doet zij omdat ze in het nieuwe kabinet tien bewindslieden telt waar digitalisering en digitale initiatieven zijn belegd. Ze mist regie bij het thema digitale overheid en informatiesamenleving. Immers alle bewindspersonen hebben in hun 'silo', hun...
 • Tijdens het iBestuur-congres vorig jaar zei Constantijn van Oranje: 'Mijn cv is eigenlijk een rituele dans om de publieke zaak. Maar als ik te lang op de dansvloer sta dan voel ik een zekere beklemming en frustratie, dat ondanks al het belangrijke werk dat de overheid doet zoveel niet gebeurt of moeilijk gemaakt wordt.' En:...
 • Met lef en leiderschap
  Iedereen die het serieus meent met de digitale overheid en de generieke digitale infrastructuur heeft, (partijgenoot of niet) bladzijde 49 van het verkiezingsprogramma van Angela Merkel gelezen. Daarin staat pontificaal dat digitalisering, ook van de overheid, Chefsache is en dat er in het bureau van de kanselier een regisserende interbestuurlijke functionaris moet zijn. Daar kijkt...
 • Het regeerakkoord
  Terwijl de politiek het druk heeft met de vorming van een nieuw kabinet draait onze informatiesamenleving gewoon door. En de ontwikkelingen gaan razendsnel. Zo langzamerhand lijkt de hele Nederlandse bevolking uit (potentiële) bluefaces[1] te bestaan. Dat die informatiesamenleving de overheid voor belangrijke uitdagingen stelt wordt steeds duidelijker en gelukkig wordt dit in verschillende - ambtelijke -...
 • Het nieuwe kabinet moet een vliegende start kunnen maken nopens de digitalisering: de verdere ontwikkeling van de digitale overheid, het bevorderen van de kansen voor de digitale economie en de cyberveiligheid op een hoger niveau brengen. En om vergissingen te voorkomen: dat kan alleen in samenhang met elkaar. Ik wil opnieuw benadrukken dat plannen en...
 • Lef en leiderschap noodzakelijk
  Het staat als een paal boven water: de overheid moet nu eindelijk alles op alles zetten om digitaal eenvoudig toegankelijk te worden. De kansen om nieuwe technologieën toe te passen, die een fundamentele verbetering van die toegankelijkheid mogelijk maken in vergelijking met de huidige situatie, liggen voor het oprapen. Maar dan moeten we binnen de...
 • De opdracht aan een nieuw kabinet
  Op weg naar het nieuwe kabinet wordt tal van politieke onderwerpen aan herijking onderworpen. In de brief, die ik naar de Tweede Kamer heb gezonden en in het rapport Maak waar staat een opdracht aan het kabinet. Niet een herijking, maar een stevige ambitie wordt gevraagd. De hele overheid moet anders gaan werken, en zich aanpassen...
 • Als Digicommissaris richt ik mij op de verdere ontwikkeling van de digitale overheid. Het onderwerp iBewust gedrag binnen de overheid is daarvoor natuurlijk van groot belang. In deze column wil ik het thema graag in een breder perspectief plaatsen. Want iBewust gedrag gaat om meer dan alleen iBewustzijn bij ambtenaren; het is onderdeel van een...