Caspar van den Berg

Associate professor International Governance Instituut voor Bestuurskunde Faculteit Campus Den Haag

Caspar van den Berg is associate professor of International Governance aan het Instituut voor Bestuurskunde van de Faculteit Campus Den Haag

Alle publicaties van Caspar van den Berg
  • Als politiek-bestuurlijke sensitiviteit ambtelijk vakmanschap in weg staat
    Onlangs kondigde Siebe Riedstra, de SG van het ministerie van VenJ, aan dat de hoogste leidinggevenden van het ministerie een leiderschapsprogramma gaan volgen, als onderdeel van 'De Grote Ombuiging' die het departement moet maken naar een open en transparante organisatie. NRC meldde dat de directeuren ‘worden getraind in ‘politiek-bestuurlijke sensitiviteit’, zodat ze gevoelige dossiers beter...
  • Reactie op Rob-advies Sturen én verbinden
    In de verhouding ambtenaar-minister-parlement speelt de ‘functioneel-gepolitiseerde’ ambtenaar een belangrijke rol. Hij vervult een concrete en belangrijke taak in de advisering van de bewindspersoon, in diens relaties met parlement en media, en in de interdepartementale coördinatie, maar dat voorkomt niet dat er ongelukken gebeuren. In een reactie op het Rob-rapport Sturen én verbinden pleit Caspar...