David Schelfhout

Bestuurskundige en onderzoeker

David Schelfhout is bestuurskundige en werkt als onderzoeker en adviseur bij Andersson Elffers Felix (AEF), bureau voor maatschappelijke vraagstukken. Hij voerde verschillende grote evaluatie- en onderzoekstrajecten uit in opdracht van het rijk. Hij heeft in het bijzonder ervaring met vraagstukken rond toezicht, de relatie tussen beleid en uitvoering en de rechtspraak.

Alle publicaties van David Schelfhout
  • Groningen en Limburg zijn twee delen van Nederland die haast niet verder uit elkaar kunnen liggen. De verschillen tussen de provincies zijn groot. Toch is er ook een belangrijke overeenkomst: ze zijn beide de afgelopen jaren geconfronteerd met grote schade. De overheid heeft die proberen te herstellen, maar loopt daarbij in beide dossiers tegen dezelfde...
  • Wanneer uitvoering van overheidsbeleid misgaat door gebrekkige samenwerking tussen parlement, ministeries en uitvoeringsorganisaties, komen burgers in de knel. Het stellen van krachtige kaders in de uitvoering kan dat voorkomen, stellen Maxime Dekkers, Lars Brummel, David Schelfhout en Meike Bokhorst. Om het vertrouwen in de overheid te herstellen, wil het nieuwe kabinet Rutte IV uitvoeringsorganisaties “versterken”....