Eric Stokkink en Dion Coomans

BZK

Eric Stokkink is hoofd van de afdeling Democratie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dion Coomans is stagiair bij hetzelfde ministerie.

Alle publicaties van Eric Stokkink en Dion Coomans
  • Versterking van de lokale democratie is vandaag de dag meer dan relevant. Mensen willen meer dan eens per vier jaar stemmen en mobiliseren zich steeds minder via traditionele wegen. Zo zijn de afgelopen jaren nieuwe vormen van (in)directe democratie ontstaan. Het openbaar bestuur doet er goed aan daarin mee te bewegen. Zoals het op 10...