Maarten Schrijver

Sociaal geograaf en planoloog bij het Kadaster

Maarten Schrijver leidde dit project als onderdeel van het Kadaster Traineeship. Inmiddels is hij teamleider landmeten in de Kadaster-vestiging Rotterdam.

Alle publicaties van Maarten Schrijver
  • Geen beperking, maar juist talent voor kwaliteit
    Om de kwaliteit van het landmeetkundige werk van het Kadaster te blijven garanderen was het nodig de kwaliteitscontroles te intensiveren. Niet de landmeters zelf, maar een gespecialiseerd team voert de kwaliteitscontroles uit. Het team bestaat voor een groot deel uit medewerkers met autisme die het Kadaster op basis van de Participatiewet heeft geworven. Verkiezing Beste...