Friso Coumou

Manager OIM

Friso Coumou is manager van het intersectoraal Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM). Het OIM faciliteert de dialoog tussen de rijksoverheid en samenleving en brengt burgers, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de overheid bijeen om te werken aan oplossingen voor complexe vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. Deelnemers denken en werken mee aan het toekomstige beleid van de Rijksoverheid. Het resultaat is een rapport met inzichten en aanbevelingen waarmee het OIM de top van de departementen en bewindspersonen adviseert.

Alle publicaties van Friso Coumou