Friso Coumou

Manager OFL

Friso Coumou is manager van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Het OFL faciliteert de dialoog tussen de rijksoverheid en samenleving en brengt burgers, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de overheid bijeen om te werken aan oplossingen voor complexe vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. Deelnemers denken en werken mee aan het toekomstige beleid van de Rijksoverheid. Het resultaat is een rapport met inzichten en aanbevelingen waarmee het OFL de top van de departementen en bewindspersonen adviseert.

Alle publicaties van Friso Coumou
  • Het is druk op de Noordzee: partijen uit de scheepvaart, visserij, zandwinning, olie- en gaswinning maken er allemaal gebruik van. Daar komen steeds meer partijen bij die windenergie winnen: het regeerakkoord bevat het plan om het aanbod van kavels voor windenergie op zee te vergoten. Dat biedt meer mogelijkheden tot synergiën tussen sectoren, maar kan...
  • 'Iets begrijpen is niet hetzelfde als iets analyseren', dat was de kern van de quote van Kenneth Hogg, directeur bij de Schotse overheid. Met deze quote startte de 'livestream'  van U.lab, een internationale online leergang over maatschappelijke innovatie. Dit jaar doen we voor het eerst mee als rijksoverheid. Onze 'rijkshub', is een van de 250...
  • Sommige maatschappelijke vraagstukken of innovaties vallen tussen wal en schip omdat ze niet in een beleidsmatig of organisatorisch hokje passen. Die lossen we beter op als we kijken en werken vanuit het geheel. Het ministerie van IenM heeft dat goed begrepen en organiseert om die reden het Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM). Dat zouden meer...