Hans Wilmink

Stichting Beroepseer

Hans Wilmink, socioloog en oud-ambtenaar, is actief voor de Stichting Beroepseer. Hij bekleedde diverse functies, o.a. bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar hij in 2013 met pensioen ging. Hij publiceerde enkele bijdragen over ambtelijk vakmanschap, naast blogs op de site van eerdergenoemde Stichting Beroepseer. In april van dit jaar verscheen zijn essay: Voorbij boos en achteloos. Rechtsstatelijk besef als kompas voor overheid en burger.

Alle publicaties van Hans Wilmink
 • Voormalig inspecteur-generaal Onderwijs Ferdinand Mertens schreef een lijvig werk over de geschiedenis van het onderwijstoezicht.[1] Hans Wilmink bespreekt het werk op platform O en destilleert vijf stellingen uit het boek van Mertens. Ze zijn dun gezaaid, boeken die theorie en praktijk weten te verbinden. En juist die boeken zijn zo leerzaam, en vaak extra beeldend...
 • Van filosoof Ad Verbrugge kwam recent De gezagscrisis. Filosofisch essay over een wankele orde uit. Hans Wilmink bespreekt het werk op platform O en ontwaart in het denken van Verbrugge een giftige cocktail. ‘Is een leider zoals Poetin Verbrugges gewenste resultaat van een historische omwenteling, ook in ons land, ook in het westen?’ Over de...
 • De vele misstanden die de laatste tijd over het overheidsoptreden naar buiten komen doen vrezen dat de publieke zaak zélf in een crisis verkeert. De afronding van de kabinetsformatie laat ons dat alles heel even vergeten. Twintig ministers en negen staatssecretarissen, waarvan er enkele van buiten de kring van de overheid komen, en die de...
 • De ambtelijke dienst is wel eens aangeduid als de vierde macht. Meestal wordt daarmee gedoeld op wat je zou kunnen noemen het – ongewenste - eigenmachtig optreden van de ambtelijke dienst. Na de ervaringen met de Toeslagenaffaire klinkt juist de kritiek dat de ambtelijke dienst te weinig eigen verantwoordelijkheid heeft getoond. Hoe zit dat? Kun...
 • De onherstelbare schade die tienduizenden gezinnen hebben opgelopen in de Toeslagenaffaire gaat verder dan financiële nood: die heeft ook betrekking op relaties, gezondheid, onderwijskansen en maatschappelijk toekomstperspectief. Onherstelbaar. Er moet genoegdoening komen voor de ouders. Ruimhartig en sneller dan tot nu toe mogelijk was, stelt Hans Wilmink. Welke schade en gebreken zijn aan het licht...
 • De Kinderopvangtoeslagaffaire zorgde voor enorm leed bij de slachtoffers en bracht grote fouten aan het licht bij de overheid. Hans Wilmink wil voorbij de schuldvraag kijken en trekt vijf lessen uit de Toeslagenaffaire. ‘Het is tijd voor een nieuwe impuls voor het ambtelijk vakmanschap.’ De Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft haar verhoren over de Toeslagenaffaire afgerond...
 • Tot nu mocht de bestrijding van de coronacrisis bij ons op veel steun rekenen. We kunnen voorspellen dat er in een volgende fase van de aanpak meer discussie komt over hoe het publiek belang nu verder gediend moet worden. Zijn we al in de volgende fase beland? Dat lijkt er wel op. Hans Wilmink roept...
 • De coronacrisis heeft verregaande gezondheids-, sociale en economische gevolgen. Ook de rol van de overheid staat ter discussie, maar het huidige crisisoptreden biedt positieve aanknopingspunten voor het heruitvinden van de publieke zaak. Midden in de coronacrisis overheerst onzekerheid over wat ons allemaal te wachten staat. De overheid neemt verregaande maatregelen die de bewegingsvrijheid van burgers...
 • Tijd om te reanimeren!
  De stikstofaanpak van de overheid is een tijdje terug door de hoogste bestuursrechter afgekeurd. Recenter worstelen bestuurders met de zogenoemde PFAS-chemicaliën. Bij Hans Wilmink gaan ondertussen de alarmbellen af. 'Het is tijd om het rechtsstatelijk besef van bestuurders, politici, burgers en buitenlui te reanimeren.' Het begrip rechtsstaat doet in de eerste plaats denken aan een staatsvorm, het...
 • Hoe krachtig is onze samenleving, onze rechtsstaat eigenlijk? Volgens Hans Wilmink ligt hij onder vuur, maar kan hij wel een stootje hebben. 'De rechtsstaat heeft weliswaar niet direct overal een antwoord op, maar kan als schokdemper dienen, evenwicht bevorderen en  spanningen en moeilijkheden in begaanbare banen leiden.' We worden deze dagen allemaal in beslag genomen...