Hans Wilmink

Stichting Beroepseer

Hans Wilmink is actief voor de Stichting Beroepseer. Hij bekleedde diverse functies, o.a. bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar hij in 2013 met pensioen ging. Hij publiceerde enkele bijdragen over ambtelijk vakmanschap, naast blogs op de site van eerdergenoemde Stichting Beroepseer.

Alle publicaties van Hans Wilmink