Hans Wilmink

Stichting Beroepseer

Hans Wilmink, socioloog en oud-ambtenaar, is actief voor de Stichting Beroepseer. Hij bekleedde diverse functies, o.a. bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar hij in 2013 met pensioen ging. Hij publiceerde enkele bijdragen over ambtelijk vakmanschap, naast blogs op de site van eerdergenoemde Stichting Beroepseer. In april van dit jaar verscheen zijn essay: Voorbij boos en achteloos. Rechtsstatelijk besef als kompas voor overheid en burger.

Alle publicaties van Hans Wilmink