Henk Gossink

Bestuurskundige en directeur van Knap academie

Henk Gossink (1969), directeur van de KNAP-Academie. Van opleiding bestuurskundige. Henk is gespecialiseerd in het opleiden en begeleiden van lokale bestuurders en politici.

Alle publicaties van Henk Gossink
  • Samenwerken is heel vanzelfsprekend, maar er zitten vaak schadelijke aspecten aan. Henk Gossink en Jan den Hollander willen de precisie terugbrengen in samenwerkingen. Hoe herken je dat er waardevolle aspecten van een samenwerking verloren gaan en hoe breng je die weer terug? Bij een veranderopgave waar de onderlinge dynamiek te wensen overliet, kreeg een bijeenkomst...
  • Wethouders treden vaker af dan vroeger. De negatieve gevolgen hiervan zijn duidelijk, maar mogelijke positieve gevolgen blijven uit zicht. We zouden moeten onderzoeken welke impact het aftreden van wethouders heeft op de kwaliteit van lokaal bestuur. Het jaarlijkse monnikenwerk van onderzoeker Henk Bouwmans van De Collegetafel is steevast voer voor speculatie over structurele redenen achter...
  • Op een bijeenkomst voor raadsleden, griffiers en wethouders mag ik een lezing houden over de vraag wat we nou leren van lokale experimenten. Ik staar naar een leeg scherm en concludeer dat ik de vraag wanneer (onder welke condities) we leren van experimenten belangrijker vind. In de afgelopen artikelenreeks hebben we stilgestaan bij pogingen om...
  • Niet eerder had ik het verband tussen spiegelneuronen en bewonersparticipatie gelegd. Dat verband ontstond dankzij een DNa-Lab, waarin een bevlogen wijkambtenaar zijn queeste op tafel legde om nieuwe bewoners te betrekken bij de vernieuwing van de wijk. Op enig moment tijdens dit gesprek, realiseerden wij ons dat de gebruikelijke deelnemers aan de avonden in tal...
  • Onorthodox aan de slag gaan
    Vernieuwen blijkt al te vaak ook ploeteren en moedig doorzetten. Tijdens het DNa-lab hebben wij gezien hoe stroperig vernieuwing kan zijn, ook als er veel steun voor is. Hoewel slechts weinig collega-raadsleden zich keren tegen het principe van bewonersgericht vergaderen, is de praktijk weerbarstig. Gemeenteraden zijn op tal van manieren gehecht aan oude gewoonten. Ook...