Lev van Laake

Student Bestuurskunde

Lev van Laake heeft afgelopen jaar zijn bachelor Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden behaald. In september is hij begonnen aan de Master Politiek, Beleid en Management. Hij interesseert zich voor de invloeden op besluitvormingsprocessen en heeft een passie voor het onderwijs. Naast zijn master werkt hij bij VOS/ABB, de vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke onderwijsbesturen.

Alle publicaties van Lev van Laake
  • Over lobbyen bestaat het negatieve stereotype van een vaak commercieel gedreven schaduwmacht. Een schaduwmacht die achter de schermen intervenieert, onderhandelt en manipuleert om eigen belangen mee te laten nemen in politieke en bestuurlijke besluitvorming. De praktijkervaring van Lev van Laake, stagiair bij VOS/ABB (Vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen), liet echter een heel ander...