Maarten Schurink

Gemeentesecretaris Utrecht, Regiegroep Agenda Stad

Maarten Schurink (1975) leidt als gemeentesecretaris sinds 2010 in Utrecht een organisatievernieuwingsproces met als doel een open en flexibele organisatie. Niet alleen in Utrecht, maar ook regionaal en landelijk zet hij zich in om overheidsorganisaties slimmer te laten samenwerken. Schurink is zeer nauw betrokken bij de vormgeving van de stedelijke agenda en zit in de Regiegroep Agenda Stad. Voor hij naar Utrecht kwam, was hij gemeentesecretaris in Dordrecht en bekleedde diverse functies bij Berenschot en het Ministerie van BZK. Hij studeerde bestuur en organisatie en politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Vanaf 17 mei 2016 is Schurink werkzaam bij de Sociale Verzekeringsbank.

Alle publicaties van Maarten Schurink
  • De gemeente als datafabriek
    [caption id="attachment_817" align="alignnone" width="1200"] Maarten Schurink tijdens het G4 CIO-congres Slimme steden, blije bewoners[/caption] Het G4 CIO congres van 11 november jongstleden, dat dit jaar georganiseerd werd door Utrecht, had als thema Slimme steden, blije bewoners. Gemeentesecretaris van Utrecht, Maarten Schurink, ging in zijn verhaal in op de waarde van data voor organisaties. ‘We zijn...