Nadine van Engen

Promovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadine van Engen studeerde Sociologie en Internationale Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is Van Engen als promovendus verbonden aan de vakgroep Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Haar onderzoek richt zich op de relatie tussen onderwijsbeleid en -praktijk en de wijze waarop het onderwijsveld tegen beleidsontwikkelingen aankijkt. Dit onderzoek is een samenwerking tussen de EUR en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waar Nadine parttime werkt als beleidsmedewerker.

Alle publicaties van Nadine van Engen
  • In september pleitten vijf grote bedrijven, in hun kielzog meer dan 40 bedrijven, in de Volkskrant voor het creëren van een ministerpost voor economie, klimaat en energie voor meer samenhang in het beleid om zodoende echt vaart te maken met de energietransitie [1]. Ook was er recent een discussie of we als Nederland beter gediend...
  • Wat weten we over Nederlandse topambtenaren?
    Topambtenaren oefenen veel invloed uit op de totstandkoming en implementatie van overheidsbeleid. Ze schakelen rechtstreeks met de politieke top en sturen grote ambtelijke organisaties aan (bij de Nederlandse rijksoverheid zijn ongeveer 120.000 mensen werkzaam), maar tegelijkertijd opereren ze grotendeels achter de schermen (suggestie voor de makers van De slimste mens: wie herkent de meeste Nederlandse...
  • Veelvuldige, landelijke verkiezingen lijken niet alleen burgers 'verkiezingsmoe' te maken, maar publieke werknemers ook 'verandermoe'. Maakt het als publieke werknemer eigenlijk uit wie je politieke baas is? Als de PvdA en de VVD er inderdaad in slagen ‘de rit uit te zitten’ - en er voor het eerst sinds Kok I (1994-1998) weer een kabinet...