Peter Vogel

Zelfstandig onderzoeker

Peter Vogel heeft lange tijd in de (non-)profit sector gewerkt en heeft geschiedenis, bestuurskunde en Europese studies gestudeerd. Hij is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt als zelfstandig onderzoeker.

Alle publicaties van Peter Vogel
 • Ruim een jaar geleden betoogde ik op dit platform dat een burgerforum een probaat middel kan zijn om de burgerparticipatie van Nederlandse burgers in het politieke besluitvormingsproces te doen vergroten. Dat zou kunnen bijdragen aan herstel van vertrouwen in de politiek. Hoe is de situatie nu op gemeentelijk niveau? En op landelijk en Europees niveau?...
 • De gaswinningscrisis in Groningen is een wicked problem, stelt Peter Vogel: het is ongestructureerd, ontembaar en duivels. Een oplossing is dan ook niet eenvoudig, maar betrokkenheid van de Nationale ombudsman moet uitkomst bieden. In het begin van de aardgaswinning in Slochteren ging het lange tijd goed.[1] Tot 1986 werden er in Noord-Nederland geen aardbevingen waargenomen....
 • Aan het nieuwe kabinet is de schone taak om het vertrouwen van inwoners te herstellen. Effectief beleid en het meer betrekken van inwoners kunnen daarbij helpen, is te lezen in een publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Peter Vogel is enthousiast over de ideeën van het SCP, maar heeft ook twijfels. Met het...
 • Bestuurlijke manie leidt niet zelden tot een desastreus eindresultaat van prestigieuze projecten. Peter Vogel onderzoekt wat bestuurders beweegt om megalomane prestigeprojecten te ontwikkelen. In 2012 publiceerde ik een artikel waarin ik schreef dat na de Tweede Wereldoorlog door de Nederlandse regering grote (ICT-)projecten waren geïnitieerd waarvan een aantal achteraf niet het beoogde effect en/of de...
 • Ruim een jaar geleden werd de Spoedwet digitale besluitvorming aangenomen. Hoe hebben de stakeholders het proces rond digitale beraadslaging en besluitvorming beleefd? Aan de hand van rapporten, evaluaties en ervaringen van griffiers en gemeenteraadsleden beschrijft Peter Vogel hoe digitale besluitvorming een goed alternatief is in coronatijd, maar ook nadelen kent. Op 14 mei 2020 werd...
 • Elke grote maatschappelijke verandering vraagt om een ander type leiderschap. De huidige Nederlandse regering reageert op de coronacrisis door aspecten van dienen leiderschap en power leiderschap te combineren, ziet Peter Vogel. Vandaag de dag worden boeken vol geschreven over vele soorten leiderschap. Vaak ontstaan verschillende vormen van leiderschap door verandering van politieke en maatschappelijke omstandigheden,...
 • In april is de Spoedwet digitale besluitvorming van kracht geworden. Deze wet maakt het mogelijk om online raadsvergaderingen te houden. Hoewel het nog te vroeg is te oordelen over de voor- en nadelen van de wet, verloopt de uitvoering voorlopig in ieder geval nog niet bepaald klakkeloos, constateert Peter Vogel. Op 7 april 2020 is...
 • In een publicatie van de Stichting Europa Decentraal Lof voor Timmermans – minder regeldruk uit Brussel (gepubliceerd in september 2018 en overgenomen van Focus Europa) wordt gesproken over het programma Betere Regelgeving en het REFIT-Platform.[1] Twee nieuwe adviescolleges binnen het Europees raamwerk als rechtsopvolgers van de Impact Assessment Board (IAB), die de opdracht had om...
 • Samen leren, leiden en veranderingen inzetten
  Er is een nieuw fenomeen in leiderschapsland: het collectief leiderschap. Leiderschap aan de top wordt steeds meer gedeeld met de lagere echelons in de private of publieke organisaties. De Winne en Clement hameren in hun boek Leidinggeven zonder omwegen; doen wat werkt op het belang van collectief leiderschap. De tijd van ‘Waarom? Daarom!’ ligt definitief...
 • Een politiek leider kan in de politieke arena grote invloed uitoefenen op de politieke besluitvorming, met grote maatschappelijke consequenties. Maar wat mij intrigeert, is de mens achter de politiek leider. Hoe zit het met zijn idealen, identiteit, emoties, zelfbeeld, zelfinzicht, authenticiteit, denkpatronen, mentale constructies, kwetsbaarheid, de uitdagingen in sociale vaardigheden? Topbestuurders uit het bedrijfsleven worden...