Peter Vogel

Zelfstandig onderzoeker

Peter Vogel heeft lange tijd in de (non-)profit sector gewerkt en heeft geschiedenis, bestuurskunde en Europese studies gestudeerd. Hij is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt als zelfstandig onderzoeker.

Alle publicaties van Peter Vogel
  • In een publicatie van de Stichting Europa Decentraal Lof voor Timmermans – minder regeldruk uit Brussel (gepubliceerd in september 2018 en overgenomen van Focus Europa) wordt gesproken over het programma Betere Regelgeving en het REFIT-Platform.[1] Twee nieuwe adviescolleges binnen het Europees raamwerk als rechtsopvolgers van de Impact Assessment Board (IAB), die de opdracht had om...
  • Samen leren, leiden en veranderingen inzetten
    Er is een nieuw fenomeen in leiderschapsland: het collectief leiderschap. Leiderschap aan de top wordt steeds meer gedeeld met de lagere echelons in de private of publieke organisaties. De Winne en Clement hameren in hun boek Leidinggeven zonder omwegen; doen wat werkt op het belang van collectief leiderschap. De tijd van ‘Waarom? Daarom!’ ligt definitief...
  • Een politiek leider kan in de politieke arena grote invloed uitoefenen op de politieke besluitvorming, met grote maatschappelijke consequenties. Maar wat mij intrigeert, is de mens achter de politiek leider. Hoe zit het met zijn idealen, identiteit, emoties, zelfbeeld, zelfinzicht, authenticiteit, denkpatronen, mentale constructies, kwetsbaarheid, de uitdagingen in sociale vaardigheden? Topbestuurders uit het bedrijfsleven worden...