platform O

Redactie

Alle publicaties van platform O
 • Het kabinet gaat haast maken met de vernieuwing van de democratie. Het doel: ervoor zorgen dat meer inwoners zich herkennen in wat er in Den Haag gebeurt. In de Volkskrant van vandaag legt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit wat de plannen van het kabinet zijn. De meest in het oog lopende daarvan...
 • Jongeren zijn niet altijd even betrokken bij de politiek. Uit onderzoek van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) blijkt dat die betrokkenheid vergroot kan worden door de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen. Daarom adviseert de ROB de kiesgerechtigde leeftijd uit de Grondwet te schrappen en de Kieswet aan te passen, zodat experimenten met verlaging van...
 • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) organiseert de Scriptieprijs Werken in het Openbaar Bestuur 2019. Met deze prijs wil BZK studenten stimuleren om onderzoek te doen naar arbeid en organisatie in het openbaar bestuur. Dat onderzoek omvat een breed scala aan onderwerpen. Voorbeelden zijn: arbeidstevredenheid, HRM, leren en ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid, integriteit, inclusiviteit,...
 • Online tentoonstelling
  Het debat over de verzelfstandiging van overheidstaken kent een lange geschiedenis, van een uitbreiding van het aantal zelfstandige bestuursorganen (zbo) tot het inkaderen van bevoegdheden via wet- en regelgeving. Wat kunnen we leren van de pogingen die de afgelopen 30 jaar zijn gedaan om verzelfstandiging goed te regelen? De online tentoonstelling Verzelfstandiging van overheidstaken: organisaties op...
 • Direct Duidelijk-Deal
  De wethouders Linda Voortman (Utrecht), Rachid Guernaoui (Den Haag) en Touria Meliani (Amsterdam) ondertekenden deze week in het Stadskantoor van Utrecht de Direct Duidelijk-deal: een initiatief van het ministerie van BZK en de Taalunie. Wethouder Judith Bokhove (Rotterdam) tekent volgende week. Voor veel mensen is het taalgebruik van de overheid te moeilijk. Om hier wat aan te...
 • Vijfde Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD)
  Succesvol gebruik van technologie moet gepaard gaan met sociale innovatie, waarin de mens centraal staat. Daarnaast verdienen de snelle technologische ontwikkelingen in de publieke sector meer prioriteit op de politieke agenda. Nederland kan internationaal gaan achterlopen bij gebrek aan overheidsbeleid. Dat staat in de vijfde Staat van de Ambtelijke Dienst 2019 (STAD) met als titel Technische...
 • Uri Rosenthal is een bestuurskundige bij uitstek: wetenschapper, consultant en bewindspersoon in één. Hij verenigt in zijn persoon en in zijn carrière drie perspectieven op maatschappelijke vraagstukken en is daarmee een metafoor voor de bestuurskunde. Op 1 juli organiseren de Vereniging voor Bestuurskunde en de NSOB een Zomeravond met Uri Rosenthal. De avond staat in het teken van...
 • Reuring!Café
  Er zijn veel organisaties die in de wisselwerking tussen publiek en privaat functioneren. Sommige organisaties vanuit de publieke sector, andere organisaties vanuit de private sector. Er zijn echter ook organisaties die zelf onderdeel zijn van dat snijvlak. Denk aan publieke organisaties met een markt-aanpak, of private organisaties met publieke aandeelhouders. Werken en samenwerken op het...
 • Hoe ziet een gemiddelde werkdag van een topambtenaar eruit? Dat ondervonden vier winnaars van de Scriptieprijs Werken in het Openbaar Bestuur 2018. Onderdeel van de prijs: een dagje meelopen met een topmanager uit het openbaar bestuur. In dit derde deel van het vierluik doet Noel Andriessen verslag. Als student Bestuurs- en Organisatiewetenschappen schreef hij zijn...
 • ROB-advies over het proces van waarheidsvinding
  De politiek moet bij de grote digitale platforms openheid afdwingen over hoe nieuws en berichtgeving wordt beïnvloed. Dat is één van de aanbevelingen van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn advies Zoeken naar waarheid dat gisteren aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aangeboden. De minister vroeg de ROB vorig...