platform O

Redactie

Alle publicaties van platform O
 • Wethouder Saskia Bruines is extra alert geworden op haar digitale kwetsbaarheid en hoopt dat meer mensen zich bewust worden van digitale risico’s en gevaren. Via cursussen, wedstrijden en lesprogramma’s op scholen hoopt Bruines de digitale weerbaarheid te verhogen. De Haagse wethouder Saskia Bruines beseft hoe kwetsbaar je in de online wereld bent sinds ze ICT...
 • Hoe denken medewerkers van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over het integriteitsklimaat in en het integriteitsbeleid van hun organisaties? En hoe vaak nemen ze niet-integer gedrag waar? Dat laatste gebeurt maar weinig, stelt Zeger van der Wal (Universiteit Leiden). Van der Wal schreef er het essay Integriteit bij de overheid: een sfeerimpressie over. Hij...
 • Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het creëren van een werkklimaat waarin medewerkers zich veilig voelen, hun mening durven geven en waarin ze niet bang hoeven zijn voor intimidatie of discriminatie. Sociale veiligheid zou dan ook een centraal thema moeten zijn bij de selectie en beoordeling van leidinggevenden, vinden onderzoekers Sandra Groeneveld en Maria Tiggelaar....
 • Special State of Science
  In het begin van de coronacrisis begon de VB Special State of Science reeks met een reflectie van Paul ’t Hart, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht. Na 50 video’s en net voor de zomervakantie, is het tijd om deze serie te beëindigen. De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) brengt een serie video’s uit, genaamd Special...
 • Digitaal bewuste en bekwame provincies hebben digitaal vaardige werknemers nodig. Innovatief omgaan met digitalisering en data vergt niet alleen extra kennis, maar ook een andere houding. ‘Maak niet te veel papier vies, maar ga gewoon aan de slag met innovaties.’ Wil je als provincie innovatief te werk gaan, dan is het belangrijk dat je de...
 • Met de Interprovinciale Digitale Agenda creëren provincies bewustzijn bij de eigen werknemers en kunnen zij groeien in hun rol als informatiemakelaar. ‘Alles wat wij produceren aan informatie, behoort de burger toe.’ In Groningen weet men als geen ander dat data essentieel zijn om maatschappelijke vraagstukken te op te lossen. ‘Toen eind 2012 de aardbevingen begonnen,...
 • Special State of Science
  Pieter Tops, bijzonder hoogleraar Ondermijningsstudies aan de Universiteit Leiden (en daarvoor lange tijd hoogleraar Bestuurskunde aan de Tilburg University), tevens Lector Politie & openbaar bestuur bij de Politieacademie en directeur van de Stichting Maatschappij & Veiligheid, gaat in op de effecten van de coronacrisis op de georganiseerde misdaad, met nadruk op georganiseerde drugscriminaliteit. De Vereniging...
 • Special State of Science
  Bram Klievink, hoogleraar Bestuurskunde, digitalisering & beleid aan de Universiteit Leiden, gaat in op de relatie tussen openbaar bestuur en ICT, met nadruk op ICT-vernieuwingen, zoals de welbekende corona-app. De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) brengt een serie video’s uit, genaamd Special State of Science. In deze video’s gaan hoogleraren bestuurskunde in op de lessen die...
 • Digitalisering brengt niet alleen technische, maar ook ethische vraagstukken met zich mee. Eén van de pijlers onder de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) is daarom de ontwikkeling van een ethisch handelingskader, om morele dilemma’s rondom digitalisering te herkennen en te bespreken.   Ethiek is soms een lastig onderwerp: wanneer je het erover hebt, lijkt het soms...
 • De Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) kan alleen succesvol zijn als ook de digitale randvoorwaarden goed geregeld zijn. Door interne processen en bedrijfsvoering beter op elkaar af te stemmen, krijgen de provincies samen één gezicht. Ook maakt samen digitaal optrekken het prominente werk van de provincies beter zichtbaar. Als je een vergunning aanvraagt bij de provincie...