platform O

Redactie

Alle publicaties van platform O
 • In Nederland zijn veel mensen bezig met de transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Wat is hun kijk op goed voedsel en hoe denken zij dat het voedselsysteem er over 20 jaar uitziet? In de podcastserie Werken aan Goed Voedsel van DuurzaamDoor spreken podcastmakers René Bruijns en René Schellekens elke week een koploper of pionier. De...
 • Op 11 november 2021 presenteerde de WRR zijn adviesrapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie. Toenmalig minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat kreeg het eerste exemplaar overhandigd. Nu, zo’n anderhalf jaar later, blikken we terug op wat er sindsdien is gebeurd: is met het rapport bereikt wat werd beoogd? Een gesprek met WRR-onderzoeker Haroon...
 • De grote 50-jaar-VB jubileumdag en een prachtig jubileumboek
  Zoals u waarschijnlijk al weet, bestaat de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) op 8 maart 2023 maar liefst 50 jaar. Dat laat VB niet ongemerkt voorbijgaan. De voorbereidingen voor het jubileumevent zijn in volle gang en het belooft een geweldige dag te worden. Onder meer minister Hanke Bruins Slot, Corien Prins, Wim van de Donk, Geert...
 • Rob Bats weet als geen ander hoe een incident in de digitale wereld kan uitgroeien tot een levensechte crisis. Daarom zet de burgemeester van Steenwijkerland zich in om onze samenleving digitaal veiliger te maken. ‘Dit is een thema dat zijn weerga niet kent. En we doen daar eigenlijk redelijk ontspannen over met elkaar.’ In 2012...
 • Over het productief maken van strategische spanningen bij de provincie Utrecht
  Ieder jaar kiezen de Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht een onderwerp van onderzoek in het kader van artikel 217a van de Provinciewet. Deze onderzoeken zijn toekomstgericht en hebben tot doel het handelingsrepertoire van de provincie te versterken. Dus niet terugkijken en oordelen, maar vooruitkijken en leren: wat kan de provincie nu, de komende jaren...
 • Hoe het strategiseren in de praktijk van Justitie en Veiligheid vorm krijgt
  Wat als strategie of strategisch is aan te merken, is voor discussie vatbaar. De beelden over strategie binnen het openbaar bestuur zijn divers en variëren van heel positief tot heel negatief. Een goed gesprek voeren over strategie valt dan ook niet mee. In dit essay gaan we op zoek naar hoe strategie binnen de context...
 • Noord-Brabants erfgoed: een verhaal van stille sturing
  Wat erfgoed is staat niet in de sterren geschreven. Wat het is, is wat de provincie zegt dat het is. Daarmee is het bij uitstek politiek, preciezer nog: cultuurpolitiek. Deze politieke definitie is bepalend voor de wijze waarop de provincie sturing van het erfgoeddomein vormgeeft.   In Nederland is cultuurpolitiek echter een weinig gehanteerde term....
 • In het coalitieakkoord van Rutte IV zijn grote sommen geld gereserveerd voor de aanpak van grote maatschappelijke opgaven: het klimaatprobleem, de stikstofvervuiling en de woningnood. Het kabinet zet daarbij in op een beleid dat recht doet aan de brede welvaart. Er bestaan relatief grote verschillen op het punt van de zogeheten smalle en brede welvaart...
 • De gemeenteraadsverkiezingen moeten worden aangegrepen om in het lokaal bestuur tot een ‘nieuw normaal’ te komen na de coronacrisis. De Raad voor het Openbaar Bestuur onderzocht welke gevolgen de coronacrisis heeft gehad voor het lokaal bestuur en komt met aanbevelingen over wat nodig is voor de toekomst. Rondom de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 organiseert de...
 • VB Lokaal bestuur in perspectief
  Waarom stemmen kiezers op een bepaalde partij? Waarom blijven ze thuis? Wat weten we van lokaal kiezersonderzoek? Rondom de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 organiseert de Vereniging Bestuurskunde (VB) samen met het Kenniscentrum Decentraal Bestuur een serie van 20 korte online colleges (10-15 min.) waarin onderzoekers en praktijkexperts hun licht laten schijnen op uiteenlopende actuele aspecten...