platform O

Redactie

Alle publicaties van platform O
 • Mensen die hun opvattingen of zorgen over bijvoorbeeld de energietransitie op een emotionele manier uiten worden vaak niet serieus genomen. Dat is niet terecht, vindt Bram Ruiter, want het gaat om reële zorgen. Het is dan ook belangrijk dat deze groep mensen bij participatieprocessen betrokken blijft. Dat kan door ze te helpen hun opvattingen beter...
 • Nu technologische innovatie en digitale vooruitgang de norm zijn, is het essentieel om de verschuiving naar digitale vormen van participatie te evalueren. HAS Applied Geo Information Services, Avans Lectoraat Sustainable Finance and Accounting, Smarticipatie en kennisnetwerk Ruimteschepper onderzoeken de maatschappelijke kosten en baten van digitale participatie om het maatschappelijk rendement ervan te kwantificeren. Dat moet...
 • Hoe richt je een participatietraject zo in dat het past bij de diagnose van het probleem en bij de behoeften van de betrokkenen? Nog te vaak worden participatietrajecten opgezet zonder dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Een onderzoek van het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO), Public Mediation en Populytics moet handreikingen opleveren hoe dit...
 • De opgaven waar Nederland en Europa voor staan, zoals klimaatverandering en klimaatadaptatie, de energietransitie, woningtekorten, en grondstoffen- en materiaalschaarste, vragen om transities naar een duurzamere maatschappij. Het realiseren van zulke transities is echter moeilijk, doordat de maatschappelijke opgave vaak in stand gehouden wordt door de verschillende systemen waarbinnen ze zijn ontstaan. Om de gewenste systemische...
 • Dit jaar vindt de tweede editie plaats van de Beste Overheidsinnovatie van het Jaar plaats. Deze verkiezing wordt georganiseerd door de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en in november uitgereikt. In samenwerking met het Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD) en verschillende partners wordt gezocht naar de meest toonaangevende innovaties binnen alle lagen van de overheid. Een...
 • Om richting en snelheid aan grote transities en transformaties te geven, zijn naast technologische vernieuwingen ook maatschappelijke innovaties nodig. Om de maatschappelijke en strategische aspecten van technologie en transities te bundelen, lanceert TNO vandaag TNO Vector, Centrum voor Maatschappelijke Innovatie en Strategie. In dit nieuwe centrum brengt TNO de kennis en kunde van 100 ingenieurs,...
 • In Nederland zijn veel mensen bezig met de transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Wat is hun kijk op goed voedsel en hoe denken zij dat het voedselsysteem er over 20 jaar uitziet? In de podcastserie Werken aan Goed Voedsel van DuurzaamDoor spreken podcastmakers René Bruijns en René Schellekens elke week een koploper of pionier. De...
 • Op 11 november 2021 presenteerde de WRR zijn adviesrapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie. Toenmalig minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat kreeg het eerste exemplaar overhandigd. Nu, zo’n anderhalf jaar later, blikken we terug op wat er sindsdien is gebeurd: is met het rapport bereikt wat werd beoogd? Een gesprek met WRR-onderzoeker Haroon...
 • De grote 50-jaar-VB jubileumdag en een prachtig jubileumboek
  Zoals u waarschijnlijk al weet, bestaat de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) op 8 maart 2023 maar liefst 50 jaar. Dat laat VB niet ongemerkt voorbijgaan. De voorbereidingen voor het jubileumevent zijn in volle gang en het belooft een geweldige dag te worden. Onder meer minister Hanke Bruins Slot, Corien Prins, Wim van de Donk, Geert...
 • Rob Bats weet als geen ander hoe een incident in de digitale wereld kan uitgroeien tot een levensechte crisis. Daarom zet de burgemeester van Steenwijkerland zich in om onze samenleving digitaal veiliger te maken. ‘Dit is een thema dat zijn weerga niet kent. En we doen daar eigenlijk redelijk ontspannen over met elkaar.’ In 2012...