platform O

Redactie

Alle publicaties van platform O
 • ROB-advies over het proces van waarheidsvinding
  De politiek moet bij de grote digitale platforms openheid afdwingen over hoe nieuws en berichtgeving wordt beïnvloed. Dat is één van de aanbevelingen van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn advies Zoeken naar waarheid dat gisteren aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aangeboden. De minister vroeg de ROB vorig...
 • Hoe ziet een gemiddelde werkdag van een topambtenaar eruit? Dat ondervonden vier winnaars van de Scriptieprijs Werken in het Openbaar Bestuur 2018. Onderdeel van de prijs: een dagje meelopen met een topmanager uit het openbaar bestuur. In dit tweede deel van het vierluik doet Janno Meijer verslag. Als masterstudent management van de publieke sector schreef...
 • Op 19 november aanstaande worden de Overheidsawards uitgereikt aan de Beste Overheidsmanager en de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar. Welke manager of organisatie moet volgens jou worden genomineerd? De verkiezingen hebben als doel om transparantie en kennisdeling in het openbaar bestuur te bevorderen door het werk van goede overheidsmanagers en organisaties uit te lichten en te belonen....
 • Hoe ziet een gemiddelde werkdag van een topambtenaar eruit? Dat ondervonden vier winnaars van de Scriptieprijs Werken in het Openbaar Bestuur 2018. Onderdeel van de prijs: een dagje meelopen met een topmanager uit het openbaar bestuur. In dit eerste deel van het vierluik (lees deel 2 hier) doet Josine van den Elsen verslag. Zij is...
 • Design Thinking, Lean en Agile versterken elkaar
  Design Thinking, Lean en Agile zijn belangrijke pijlers onder wendbaar werken. Ze worden veelal als aparte methodes gezien, maar dat zijn ze niet. De MOOC Wendbaar werken laat zien dat ze elkaar aanvullen en versterken. Bedenker van dit gedachtegoed is Clara Wiegel, coach Design Thinking, Lean en Agile bij gemeente Amsterdam: 'Aan elk van deze...
 • Tweede Dag van de Financiële Verhoudingen
  Vandaag organiseert de Raad voor het Openbaar Bestuur de tweede Dag van de Financiële Verhoudingen. Ter gelegenheid daarvan heeft de raad wetenschappers, onderzoekers en praktijkdeskundigen gevraagd hun licht te werpen op de verschillende financiële vraagstukken rond het thema regionale samenwerking. Deze bijdragen zijn samengevoegd in de bundel Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt? Doordat de auteurs...
 • Minou de Ruiter verdedigt proefschrift over ministeriële verantwoordelijkheid
  Wanneer er veel op het spel staat, wordt ministeriële verantwoording een delicate, politieke balanceeract, waarvan het verloop en de uitkomst niet alleen worden bepaald door formele regels, maar ook door de informele normen en praktijk in het politieke systeem. Dat stelt onderzoeker Minou de Ruiter van de Universiteit Utrecht in haar proefschrift. Minou de Ruiter...
 • Van de Nederlanders is 78 procent tevreden over het functioneren van de democratie in ons land. Een kleiner deel (57 procent) heeft vertrouwen in regering en parlement. Er zijn grote verschillen in waardering tussen groepen inwoners. Vooral lager opgeleiden hebben minder vertrouwen in de landelijke politiek dan hoger opgeleiden. Een en ander staat in de Staat...
 • Vandaag zijn twee leerplatforms online gegaan voor Statenleden en waterschapsbestuurders. De leerplatforms zijn ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Statenlidnu, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Griffiers, in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg (IPO). Met het nieuwe www.leerplatformstatenleden.nl kunnen de honderden nieuwe Statenleden die morgen worden geïnstalleerd zich snel inwerken voor het Statenlidmaatschap, onafhankelijk van...
 • Studie Universiteit Utrecht naar vernieuwende bezuinigingspraktijken
  Gemeenten die ook investeren in niet-financiële maatregelen zoals innovatie en gedragsverandering, blijken beter in staat zijn om te opereren in een crisisgevoelige wereld. Dat concludeert onderzoeker Tom Overmans van de Universiteit Utrecht in zijn proefschrift. Hij onderzocht de begrotingsstress bij gemeenten en doet aanbevelingen hoe zij de ‘bezuinigingsparadox’ kunnen tegengaan. Tom Overmans is universitair docent...