platform O

Redactie

Alle publicaties van platform O
 • Het tweede inzicht van de Massive Open Online Course (MOOC) Digitalisering doet ertoe staat online. Hierin onderzoekt Wouter Welling, beleidsmedewerker Digitale Overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wat er nodig is voor digitale inclusie. Digitale inclusie betekent dat iedereen deel moet kunnen nemen aan de samenleving, ook online. Zo’n 15 tot 20 procent van...
 • Brandon Pouw is de Jonge Ambtenaar van het Jaar 2019. De beleidsmedewerker Bestuurlijke Zaken bij de provincie Zuid-Holland kwam op 17 januari tijdens de verkiezingsavond in Amersfoort als winnaar uit de bus. Neeltje van der Heijden, bestuursadviseur bij de gemeente ’s Hertogenbosch, sleepte de publieksprijs in de wacht. De verkiezing is een initiatief van FUTUR,...
 • Burgemeester Oss in de prijzen
  Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans van de gemeente Oss is uitgeroepen tot de Beste Lokale Bestuurder van 2018. Volgens de stemmers is zij ‘betrokken, daadkrachtig én empatisch. In totaal lieten meer dan 12.000 mensen weten wie zij de beste bestuurder van 2018 vinden. Behalve de Beste Lokale Bestuurder werden ook drie andere prijzen uitgereikt. Zo werd wethouder...
 • inzicht #1 online
  Gisteren is inzicht #1 van de massive open online course (MOOC) Digitalisering doet ertoe van start gegaan: over digitale identiteit. In Digitalisering doet ertoe verdiept beleidsmedewerker digitale overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Wouter Welling zich in thema's die in de Brede Agenda Digitale Overheid (BADO) aan bod komen, zoals digitale inclusie, de impact...
 • Wintercursus NSOB
  Ambtelijk vakmanschap roept warme beelden op van in tradities geworteld handwerk, uitgevoerd door authentieke vakmensen. Tegelijkertijd is de Nederlandse maatschappij en daarmee het openbaar bestuur aan voortdurende veranderingen onderhevig. Die veranderingskrachten werken constant in op de rol van de ambtenaar en de eisen die aan zijn werk worden gesteld. Dienen & beïnvloeden, het dit voorjaar...
 • Samenwerking rond de Omgevingswet
  Zonder succesvol maatschappelijk initiatief en een bloeiende burgerbeweging gaat de Omgevingswet niet werken zoals bedoeld. In het onderzoekstraject ‘Omgeving ontmoet Omgevingswet’ verkende Kennisprogramma DuurzaamDoor hoe burgers hun nieuwe rol met verve kunnen spelen en wat ze daarbij in de weg staat. Op 13 november jongstleden deelden deelnemers en denkers hun ervaringen en inzichten op het...
 • ‘Het vlottrekken van de woningbouw, verduurzaming en stimulering van de werkgelegenheid zijn allemaal zaken waar je met vastgoed iets aan kunt doen,’ stelt Annet Bertram, directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk. Het Rijksvastgoedbedrijf is hard aan het werk om het vaak op strategische locaties gelegen rijksvastgoed daarvoor in te zetten. Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie...
 • Hoe om te gaan met de veiligheidsrisico’s van het snel groeiende Internet of Things? Die vraag staat centraal in de whitepaper IoT die onlangs is gepubliceerd onder coördinatie en redactie van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy CIP. In een gezamenlijk advies benadrukken deskundigen uit overheid en bedrijfsleven het belang van informatieveiligheid voor de overheid,...
 • Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Ridderzaal zijn op 19 november de Overheidsawards 2018 uitgereikt. JenV-ambtenaar Emine Özyenici is verkozen tot de Overheidsmanager van het Jaar. De prijs voor de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar gaat naar Waterschap Aa en Maas. Emine Özyenici, directeur Informatievoorziening en Inkoop op het ministerie Justitie en Veiligheid, ontving de...
 • Hoe beleven ambtenaren hun werk? Dat is de centrale vraag in een onderzoek dat platform O samen met Publiek Denken en het Ambtenarenpanel uitvoert. Aan bod komt onder andere of en hoe organisaties inspelen op de behoeftes van medewerkers door een werkomgeving te bieden waarin ze zich veilig voelen en vitaal blijven. Belangrijk daarbij is...