platform O

Redactie

Alle publicaties van platform O
 • In het coalitieakkoord van Rutte IV zijn grote sommen geld gereserveerd voor de aanpak van grote maatschappelijke opgaven: het klimaatprobleem, de stikstofvervuiling en de woningnood. Het kabinet zet daarbij in op een beleid dat recht doet aan de brede welvaart. Er bestaan relatief grote verschillen op het punt van de zogeheten smalle en brede welvaart...
 • De gemeenteraadsverkiezingen moeten worden aangegrepen om in het lokaal bestuur tot een ‘nieuw normaal’ te komen na de coronacrisis. De Raad voor het Openbaar Bestuur onderzocht welke gevolgen de coronacrisis heeft gehad voor het lokaal bestuur en komt met aanbevelingen over wat nodig is voor de toekomst. Rondom de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 organiseert de...
 • VB Lokaal bestuur in perspectief
  Waarom stemmen kiezers op een bepaalde partij? Waarom blijven ze thuis? Wat weten we van lokaal kiezersonderzoek? Rondom de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 organiseert de Vereniging Bestuurskunde (VB) samen met het Kenniscentrum Decentraal Bestuur een serie van 20 korte online colleges (10-15 min.) waarin onderzoekers en praktijkexperts hun licht laten schijnen op uiteenlopende actuele aspecten...
 • VB Lokaal bestuur in perspectief
  Wie zijn raadsleden? Hoe geven ze invulling aan hun vertegenwoordigende rol? Hoe oordelen inwoners hierover? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 organiseert de Vereniging Bestuurskunde (VB) samen met het Kenniscentrum Decentraal Bestuur een serie van 20 korte online colleges (10-15 min.) waarin onderzoekers en praktijkexperts hun licht laten schijnen op uiteenlopende actuele aspecten van het lokaal...
 • VB Lokaal bestuur in perspectief
  In een aantal gemeenten worden geen verkiezingen gehouden omdat daar in november herindelingsverkiezingen zijn gehouden. De afgelopen decennia zijn veel gemeenten samengevoegd waardoor zij flink groter zijn geworden. Wat is de achtergrond van die trend? Is het einde in zicht? En wat zijn de gevolgen van fusies voor de lokale politiek en het lokaal bestuur?...
 • VB Lokaal bestuur in perspectief
  Straffen kiezers partijen af als hun politici betrokken zijn in wangedrag? Of bestaat er niet zoiets als slechte publiciteit? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 organiseert de Vereniging Bestuurskunde (VB) samen met het Kenniscentrum Decentraal Bestuur een serie van 20 korte online colleges (10-15 min.) waarin onderzoekers en praktijkexperts hun licht laten schijnen op uiteenlopende actuele...
 • VB Lokaal bestuur in perspectief
  Gemeenten hebben de afgelopen 30 jaar steeds meer taken gekregen. Welke gevolgen heeft dat gehad voor de lokale democratie? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 organiseert de Vereniging Bestuurskunde (VB) samen met het Kenniscentrum Decentraal Bestuur een serie van 20 korte online colleges (10-15 min.) waarin onderzoekers en praktijkexperts hun licht laten schijnen op uiteenlopende actuele...
 • VB Lokaal bestuur in perspectief
  Bijna een op de drie kiezers stemt op lokale partijen. Ze worden gemakkelijk over een kam geschoren, maar de onderlinge verschillen zijn groot. Welke verschillende soorten zijn er te onderscheiden? Hoe verschillen ze van landelijke partijen? Waarom zijn ze zo populair zij de kiezer? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 organiseert de Vereniging Bestuurskunde (VB) samen...
 • Nederland staat voor grote uitdagingen. Het rijk wil die oppakken door samen te werken met andere overheidslagen, provincies, waterschappen en gemeenten in samenwerking met het maatschappelijk middenveld. De Denktank van de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft hier al in het jaarbericht over 2018 aandacht aan besteed. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft de...
 • VB Lokaal bestuur in perspectief
  Na de verkiezingen moet worden bepaald wie als wethouders de gemeente gaan besturen. Meestal levert een meerderheidscoalitie de wethouders, maar het kan ook anders. Er wordt dan niet gewerkt met coalitieakkoorden maar met raadsakkoorden; wethouders zitten dan niet namen hun partij in het college van B&W, maar namens de hele raad. Wat zijn er ervaringen...