Ralph Kohlmann

Adviseur bij Berenschot

Ralph Kohlmann is opgeleid als planoloog en heeft geruime tijd gewerkt aan de gemeentelijke samenwerking in de Utrechtse regio. Hij werkt doorgaans aan projecten waarin hij de inhoud en het bestuurlijke proces kan combineren.

Alle publicaties van Ralph Kohlmann
  • Bouwen in de stad - deel 2
    In grote delen van Nederland is de vraag naar woningen zeer groot. Een belangrijk deel van die nieuwe woningen wordt ontwikkeld op binnenstedelijke locaties. Die zijn niet makkelijk te realiseren. Zeker niet als daar ook hoge ambities rond energie, klimaat en gezondheid aan worden gekoppeld. Het vraagt om stevige beleidskeuzes, slimme financiële arrangementen en een...