Rik Braams

Senior wetenschapper transformatieve overheid bij TNO

Rik Braams is senior wetenschapper transformatieve overheid bij TNO. Eerder was hij Innovation Officer bij de Unit Innovatie in Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op de rol van de overheid bij innovatie en transitie.

Alle publicaties van Rik Braams
  • Een vraag aan de lezer. Wat hebben de volgende beleidsuitspraken gemeen? De luchtvaart zorgt voor connectiviteit en voor wereldvrede Nederland voedt de wereld Bereikbaarheid is onderlegger voor de economie. Het zijn onderliggende waarden van een systeem dat in verandering is. Deze waarden hadden jarenlang hun nut, zorgden voor trots voor alle mensen die eraan werkten...
  • We bevinden ons in een tijdperk met grote maatschappelijke verschuivingen. Eén van die verschuivingen is de transitie naar een groen en slim mobiliteitssysteem. In zijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Utrecht onderzoekt innovation officer bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Rik Braams welke rol de overheid moet spelen bij grote transities. Hoe kunnen...