Rob de Wijk

Hoogleraar internationale relaties en veiligheid, Universiteit Leiden

Rob de Wijk is oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS). Het centrum richt zich op nationale en internationale veiligheid, inclusief terrorisme en defensie. Sinds 2000 is hij bovendien hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Leiden en sinds 2008 is De Wijk voorzitter van de Denktank Nationale Veiligheid. Tevens is De Wijk columnist bij het dagblad Trouw.

Alle publicaties van Rob de Wijk