Ronald van Steden

Universitair hoofddocent Bestuurswetenschappen en Politicologie Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. Ronald van Steden is Universitair Hoofddocent Bestuurswetenschappen en Politicologie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook is hij voor één dag per week verbonden aan de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Meer in het bijzonder houdt Van Steden zich bezig met vraagstukken rondom het thema ‘lokale veiligheid en politie’. Hij doceert in de master Besturen van Veiligheid aan de VU. Daarnaast verricht hij onderzoek naar privatisering van veiligheid, toezicht en handhaving van de gemeente, wijkpolitie, veiligheidsnetwerken en vrijwilligers/actieve burgers in veiligheid.

Alle publicaties van Ronald van Steden
 • Over treitervloggen, gefrustreerde agenten en normbeelden
  Politieman Frank de Vetter zette begin december 2016 een hartekreet op Facebook. Hij was het zat om nog langer ‘het pispaaltje’ van de Nederlandse samenleving te zijn. Spreekt de politie iemand aan op veel te hard rijden, krijgen agenten meteen een grote mond. Alsof alle dienders slecht getraind zijn, een nekklem leggen of gevoelige informatie...
 • 'Maar ik heb nog niks gedaan'
  Tijdens de avonturen die auteur Lewis Carroll zijn personage Alice laat beleven, ontmoet zij een koningin die zich vooral ‘dingen die over twee weken gebeurden’ kan herinneren. ‘Daar hebben we bijvoorbeeld de boodschapper van de koning’, zegt de koningin, ‘die voor straf in de gevangenis zit: het proces begint pas woensdag en zijn misdaad begaat...
 • Basispolitiezorg aan herbezinning toe!
  Van wijkagenten wordt heel veel verwacht. Zij moeten zich ‘in de haarvaten van de samenleving’ begeven en met talloze veiligheids- en leefbaarheidsproblemen dealen. Denk aan problemen met verwarde personen, stromen vluchtelingen, sociale spanningen, overlast en criminaliteit, radicalisering, terrorisme, huiselijk geweld, hangjongeren, enzovoort en zo verder. Bovendien: de wijkagent moet ook nauwe contacten onderhouden met bewoners,...
 • De schaduwzijden van whatsapp-preventiegroepen
  Nu zo ongeveer iedereen een smartphone bezit, is het een ware hype in Nederland: whatsapp-preventiegroepen. In zijn recente overzichtsstudie De burger op wacht bespreekt Vasco Lub een scriptieonderzoek over dit nieuwe fenomeen dat positieve uitkomsten laat zien: er zou sprake zijn van een langdurige daling van woninginbraken binnen de Tilburgse wijk waar het veldwerk werd...
 • Street Pastors: participatie ondanks, niet dankzij, de overheid
  Burgers moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Gij zult participeren, meedoen en meewerken! Het is een mantra dat klinkt in allerlei beleidsdomeinen en zo ook als het gaat om veiligheid. De bestrijding van criminaliteit en overlast ligt niet enkel op het bordje van wijkagenten en particuliere beveiligers. Nee, buurtbewoners en andere vrijwillige actievelingen horen hier eveneens hun...
 • De sociale ziel van de Nederlandse politie staat op het spel
  De 'sociale ziel' van onze politie staat op het spel, zegt Ronald van Steden, universitair hoofddocent bestuurskunde aan de VU. Huidige reorganisaties brengen het risico van taking policing backwards met zich mee. Ondertussen gaat er nauwelijks een dag voorbij of de nationale politie is in het nieuws. Het loopt niet goed bij de basisteams van...