Sanne Riezebos

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Sanne Riezebos is werkzaam op de afdeling Organisatiebeleid van het ministerie van BZK.

Alle publicaties van Sanne Riezebos
  • Sanne Riezebos schetst de historische achtergrond van adviescolleges en commissies en bespreekt de Kaderwet. Is het onderscheid tussen adviescolleges die adviseren over toekomstig beleid en wetgeving en adviescolleges die adviseren over de uitvoering van bestaand beleid nog steeds nuttig? De beeldspraak blijft treffend. Een wildgroei aan advies- en overlegorganen. Een landschap met per organisatie verschillende...
  • Afgelopen voorjaar startten de staatssecretaris van BZK en de minister van Financiën de Brede evaluatie van organisatiekaders van het rijk. Deze evaluatie is inmiddels in volle gang. Het rijk kent een grote verscheidenheid aan organisaties en organisatievormen. Voor een aantal van die organisatievormen zijn kaders opgesteld. Soms bij wet, soms op een andere manier. In...
  • De staatssecretaris van BZK en de minister van Financiën zijn gestart met een brede evaluatie van de organisatiekaders van het rijk. De brede evaluatie zoekt met een aantal deelonderzoeken antwoord op de vraag of de organisatiekaders van het rijk doelmatig en doeltreffend zijn en of de kaders toekomstbestendig zijn. Gekozen is voor een brede evaluatie...
  • Een verkenning, deel 2
    De kracht van een regeringscommissaris zit in het feit dat het een uitzonderlijke organisatievorm is. De instelling is altijd ‘bijzonder’ en geeft aan hoe belangrijk het thema wordt gevonden waarvoor hij verantwoordelijk is. Een regeringscommissaris kan dus strategisch ingezet worden om een (maatschappelijke) opgave aan te pakken. Dat blijkt uit deel 2 van dit tweeluik...
  • Een verkenning, deel 1
    Water, de digitale overheid, de algemene wet bestuursrecht, de modernisering van de burgerlijke strafrechtprocedure en aardbevingsproblematiek in Groningen... deze onderwerpen hebben één gemeenschappelijk kenmerk. Op al deze onderwerpen vervult een regeringscommissaris een aanjagende functie. Dat een regeringscommissaris op zoveel terreinen functioneert, roept de vraag op wat een regeringscommissaris nu eigenlijk is en hoe het ambt...