Website bundelt informatie over de Brede evaluatie


Afgelopen voorjaar startten de staatssecretaris van BZK en de minister van Financiën de Brede evaluatie van organisatiekaders van het rijk. Deze evaluatie is inmiddels in volle gang.

Het rijk kent een grote verscheidenheid aan organisaties en organisatievormen. Voor een aantal van die organisatievormen zijn kaders opgesteld. Soms bij wet, soms op een andere manier. In die kaders is uitgewerkt hoe de minister en de organisatie zich tot elkaar verhouden en wat hun rechten en plichten zijn. Met de evaluatie van de kaders geven de beide bewindspersonen uitvoering aan hun verantwoordelijkheid om de werking daarvan te evalueren.

Achtergrond brede evaluatie
Met de brede evaluatie onderzoeken onderzoeksbureau AEF en de USBO (Universiteit Utrecht) de kaders voor zbo’s, planbureaus, rijksinspecties, stichtingen, agentschappen en adviescolleges. De focus ligt niet op de afzonderlijke organisaties, maar op gemeenschappelijke thema’s. Deze thema’s lopen als rode draden door de kaders heen, vandaar de aanduiding ‘brede’ evaluatie, die inmiddels in volle gang is. Alle informatie hierover kunt u hier vinden.
Er zijn meerdere aanleidingen om aandacht te besteden aan een aantal gemeenschappelijke kwesties in de kaders. Zo heeft de Staatscommissie parlementair stelsel een Wet op de overheidsorganisaties aanbevolen, en rust er op het grootste deel van de kaders een periodieke evaluatieplicht. De Brede evaluatie is complementair aan het traject Werk aan Uitvoering, waarin onder meer aandacht wordt gevraagd voor het driehoeksmodel van eigenaar-opdrachtgever-opdrachtnemer. Ook het advies van de Raad van State betreffende ministeriële verantwoordelijkheid vormt een belangrijke bron.
Naar verwachting wordt de brede evaluatie in het najaar van 2021 opgeleverd en kunnen dan conclusies getrokken worden over het stelsel.

Website
Met de website houden de beide ministeries van BZK en Financiën betrokkenen van de voortgang op de hoogte. Onder andere aan de hand van nieuwsberichten en een bibliotheek met handige documenten. Zo vind je er ook het plan van aanpak op basis waarvan de evaluatie wordt uitgevoerd en een planning voor de komende periode. Recentelijk is het deelonderzoek betreffende de evaluatie van de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties gepubliceerd. Ook dat rapport is terug te vinden op de website.
De website wordt actueel gehouden en vormt voor geïnteresseerden de snelste en gemakkelijkste bron van informatie. Mochten er vragen zijn, is er een contact-optie toegevoegd aan de website.

Lees hier een artikel op platform O met meer informatie over de Brede evaluatie. 

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: Sanne Riezebos
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*