Wouter Jan Verheul

Bestuurskundig onderzoeker & adviseur

Dr. Wouter Jan Verheul is bestuurskundig onderzoeker, adviseur en universitair docent. Hij studeerde en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is thans verbonden aan de TU Delft en tevens zelfstandig adviseur. Verheul houdt zich bezig met stedelijke gebiedstransformaties, grote iconische stadsprojecten, placemaking, stedelijk bestuur & publiek-privaat leiderschap. Over deze onderwerpen schreef hij diverse boeken en artikelen en geeft hij regelmatig lezingen, workshops en interviews in diverse media. Tevens is hij programmaleider van de executive Master City Developer (MCD) gericht op professionals die zich op strategisch niveau bezighouden met stedelijke vraagstukken in de private en publieke sector.

Alle publicaties van Wouter Jan Verheul
  • De woningmarkt en ruimtelijke ordening hebben sinds decennia niet meer zo hoog op de maatschappelijke, politieke en beleidsagenda gestaan. Afgelopen jaar gingen in de grote steden mensen de straat op – voor het eerst sinds 1980 – om de onbetaalbaarheid van en het tekort aan woningen hoger op de politieke agenda te krijgen. De gedachte...
  • Bij prestigeprojecten speelt bestuurlijke manie een grote rol, stellen Wouter Jan Verheul en Meike Bokhorst. Dit leidt tot hoge kostenoverschrijdingen en tegenvallende opbrengsten. Wat zijn de symptomen en gedragsmechanismen van bestuurlijke manie bij prestigeprojecten en hoe zijn die te beteugelen? Prestigeprojecten bieden veel inzicht in de werking van het openbaar bestuur. Vooral prestigieuze stadsprojecten kunnen...