Onderzoek onder ambtenaren naar iSamenleving


Nederland Digitaal is een kabinetsbrede strategie over alles wat met digitalisering te maken heeft. De Agenda Digitale Overheid (NL Digibeter) maakt deel uit van die strategie en richt zich op de overheid en het contact met burgers en ondernemers. Publiek Denken onderzoekt samen met Ambtenarenpanel hoe deze agenda vorm krijgt binnen overheidsorganisaties en in hoeverre ambtenaren bekend zijn met NL DigiBeter.

In de informatiesamenleving (iSamenleving) vormen de creatie, distributie, verspreiding en het gebruik van informatie belangrijke economische, politieke en culturele activiteiten. De overheid vindt het belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen in onze samenleving. Is er voldoende aandacht voor het bevorderen van inclusie op het gebied van digitale dienstverlening? Zijn grondrechten en publieke waarden gewaarborgd? En in hoeverre is er ruimte voor innovatie? Dit en meer komt aan bod binnen het onderzoek.

Bent u ambtenaar en wilt u uw mening delen? Ga dan naar de website van het Ambtenarenpanel.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: platform O
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*