Regionale aanpak van corona: decentralisatie of discriminatie?

VB Corona Colleges

In de eerste aflevering van de VB Corona Colleges Geerten Boogaard, hoogleraar Decentrale overheden aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden. Aan de hand van zijn paper Verschil in verhoudingen en het onderzoek dat daarmee verbonden is, gaat Boogaard in op de rol van regio’s in de aanpak van de coronacrisis.

In samenwerking met de website Coronapapers.nl laat de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) auteurs van deze papers aan het woord. In de “VB Corona Colleges” (VB-CC) vertellen zij in korte digitale bijdragen over hun analyses, en actualiseren deze, in het licht van recente ontwikkelingen.

Boogaard analyseert of en in hoeverre er regionale verschillen bestaan, en of zulke verschillen te rechtvaardigen zijn. Hoewel er duidelijke argumenten bestaan voor regionale differentiatie, zoals maatwerk en autonomie, kunnen de verschillen tevens leiden tot juridisch en maatschappelijk ongewenste uitkomsten. Op basis van onderzoek laat Boogaard zien dat er verschillen ontstonden, bijvoorbeeld als het ging om handhaving, naast allerlei procedurele kwesties, maar dat het aantal afwijkingen meeviel, en dat er afstemming tussen regio’s plaatsvond. Dat betekent niet dat de corona-aanpak dan maar geüniformeerd moet worden, want het decentraal afwegen en afstemmen, en dan tot ‘eenheid’ komen, creëert eigenaarschap en legitimiteit op regionaal niveau. Boogaard laat verder zien dat de regionale aanpakken institutionaliseren, via het veiligheidsberaad en via zogenoemde digitale regionale democratie. Ook dat versterkt de kracht van regio’s, en biedt kansen.

*Zie de website van de Vereniging voor Bestuurskunde voor meer informatie over de VB Corona Colleges

Platform O bestond in 2020 5 jaar. Aangezien er in deze vijf jaar veel is veranderd, zijn wij benieuwd naar de mening van onze lezers, zodat wij de kwaliteit en het leescomfort voor u kunnen vergroten. Vul hier de vragenlijst in over platform O.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: platform O
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*