Samenwerken in de ‘gemeentecloud’

In cadans op weg

De gemeentelijke overheid creëert omstandigheden voor maximaal ‘geluk’ en ‘zelfstandigheid’ van de individuele burger. Dat betekent ‘spelregels’ maken en handhaven, openbare voorzieningen maken en beheren, stimuleren van de samenleving met subsidies en zorgen voor een vangnet voor burgers die het niet zelfstandig redden. Onze medewerkers bereiden het gemeentebeleid voor, leggen het ter besluitvorming voor aan burgemeester en wethouders en de gemeenteraad en voeren daarna het bestuurlijk vastgestelde gemeentebeleid uit. Tot zover de context van ons werk.

‘Om het gemeentelijke overheidswerk te kunnen doen is goed gereedschap nodig’

Om het gemeentelijke overheidswerk te kunnen doen is goed gereedschap nodig, bijvoorbeeld informatie- en communicatie gereedschap, ict-gereedschap. Gegevens, data, vormen de grondstof voor het ict-gereedschap om te verwerken. Het ict-gereedschap zelf bestaat uit computers, hardware, en computerprogramma’s, software. Nu is het nog zo, dat elke gemeente in meer of mindere mate zelf de data opbergt en de benodigde hardware en de software koopt en gebruikt. Steeds meer gaan we met onze data werken vanuit gecollectiviseerde basisregistraties, maken we gebruik van gecollectiviseerde hardware (datacentra) en maken we gebruik van gecollectiviseerde software. Kortom, we maken steeds meer gebruik van de ‘gemeentecloud’. Onze Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) helpen ons daarbij en verdienen daarbij ook onze steun. Wij als gemeentesecretarissen zijn immers eindverantwoordelijk voor goede bedrijfsvoering van het gemeentelijke overheidswerk.

Goede bedrijfsvoering is steeds meer gebaat bij gebruik van gecollectiviseerde ict-voorzieningen, de ‘gemeentecloud’. Voor het samen vormen van de ‘gemeentecloud’ hebben we in verenigingsverband van VNG-KING de Digitale Agenda 2020 opgesteld, gericht op het in een cadans werken op weg naar een efficiënte overheid. Voor een efficiënte overheid is het nodig de werkprocessen voor dienstverlening aan inwoners en ondernemers te innoveren, zorg te dragen voor regie op eigen gegevens door inwoners, de informatievoorziening op het sociale domein te verbeteren, de informatievoorziening op het fysieke domein te ontwikkelen (project Verkenning Informatievoorziening Omgevingswet, VIVO) en de collectiviteit te bevorderen. Het bevorderen van collectiviteit gebeurt door gebruik te maken van de overheidsbrede infrastructuur (GDI), de gemeenschappelijke gemeentelijke informatievoorzieningen (GGI) en door het collectieve – en het individuele opdrachtgeverschap te versterken.

‘Massaal digitaal en lokaal maatwerk is ons motto’

Massaal digitaal en lokaal maatwerk is ons motto. Samen, als collectief van gemeenten met andere overheden, bedrijven en VNG-KING, bouwen aan zoveel mogelijk gezamenlijk te gebruiken ict-productiemiddelen, kortom collectiviseren. Het continue proces van collectiviseren leidt tot beter gereedschap voor ons werk en hoe beter ons gereedschap, hoe beter we ons kunnen concentreren op de missie van ons werk: ‘omstandigheden creëren voor maximaal ‘geluk’ en ‘zelfstandigheid’ van de individuele burger’.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: Jan Kerkhof
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*