Scriptieprijs Werken in het Openbaar Bestuur 2018


Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zoekt ook dit jaar weer talentvolle hbo- en wo-studenten die een scriptie hebben geschreven op het brede terrein van arbeid en organisatie in het openbaar bestuur. Heb jij in de periode van 1 september 2017 t/m 31 augustus 2018 een originele en beleidsrelevante afstudeerscriptie op dit gebied afgerond? Geef je dan op en maak kans op de Scriptieprijs Werken in het Openbaar Bestuur 2018.

Hier moet je afstudeerscriptie over gaan
Onderzoek op het terrein van arbeid en organisatie omvat een breed scala aan onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan arbeidstevredenheid, HRM, leren & ontwikkelen, arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid, integriteit, productiviteit, arbeidsvoorwaarden, de aantrekkelijkheid van de overheid als arbeidsorganisatie en de modernisering van de overheidsorganisatie. Twijfel je of jouw onderwerp in aanmerking komt voor de scriptieprijs? Stuur dan een e-mail naar scriptieprijs@minbzk.nl.

Over de Scriptieprijs Werken in het Openbaar Bestuur
De scriptieprijs is een relatief nieuw initiatief van het ministerie van BZK, directie Ambtenaar en Organisatie, en stimuleert studenten om onderzoek te doen op het terrein van arbeid en organisatie in het openbaar bestuur. Het ministerie reikt de prijs jaarlijks uit. De eerste prijsuitreiking vond plaats tijdens het WERKcongres op 2 november 2017.
Lysanne van Schaik (zie foto) won in 2017 de eerste prijs met haar scriptie Professionalism als uitdaging tegen burn-out. Van Schaik: ‘Ik vind het fantastisch dat ik heb gewonnen. Het is een groot compliment voor al het werk dat ik het afgelopen half jaar heb verricht. Ook toont de prijs de relevantie van mijn afstudeeronderwerp aan, blijkbaar is het een hot topic.’ Naast een geldbedrag was een onderdeel van de prijs: een dagje meelopen met DG Werk van het ministerie van SZW Gert-Jan Buitendijk (Hier lees je haar verslag van deze dag. Meer over de Scriptieprijs in 2017 en alle winnaars vind je op de Kennisbank Openbaar Bestuur.

PoMo als informatiebron
Een belangrijke informatiebron voor het ministerie van BZK is het Personeelsonderzoek en Mobiliteitsonderzoek (PoMo). Dit onderzoek wordt periodiek uitgevoerd en levert een schat aan informatie over werkbeleving van medewerkers in de publieke sector. Het ministerie wil het gebruik van PoMo stimuleren en stelt het gegevensbestand daarom beschikbaar aan onderzoekers en studenten. Het bestand vraag je bij ICTU aan via pomo@ictu.nl.
Het gebruik van PoMo is geen voorwaarde voor deelname aan deze scriptieprijs.

De prijs(uitreiking)
Het ministerie van BZK looft een prijs uit van 2.500 euro voor de meest originele, beleidsrelevante en analytisch verantwoorde scriptie. De tweede plaats ontvangt 1.000 euro en de derde plaats 500 euro. De winnaars krijgen ook de uitnodiging om een dag mee te lopen met een topambtenaar van een ministerie.
Als prijswinnaar presenteer je jouw scriptie aan beleidsmakers van BZK voordat je de prijs in ontvangst neemt. De uitreiking vindt plaats in het najaar van 2018. Nadere informatie hierover volgt.

Voorwaarden

  • De inzending betreft een afstudeerscriptie aan een Nederlandse universiteit of hogeschool op het terrein van het werken in het openbaar bestuur.
  • De inzending moet origineel werk zijn met analyses van eigen hand.
  • De scriptie moet in het Nederlands of Engels geschreven zijn.
  • De scriptie is geschreven en beoordeeld in de periode van 1 september 2017 t/m 31 augustus 2018.
  • Zowel de auteur als de universiteit/hogeschool mogen de scriptie indienen.
  • Voor winnende scripties geldt: de auteur krijgt de prijs en de universiteit/hogeschool krijgt een eervolle vermelding.

Zo dien je je scriptie in
Heb je in de periode van 1 september 2017 t/m 31 augustus 2018 een afstudeerscriptie afgerond over ‘werken in het openbaar bestuur’ en wil je kans maken op de scriptieprijs? Stuur je scriptie dan uiterlijk 14 september 2018 naar scriptieprijs@minbzk.nl. Zorg ervoor dat deze informatie niet ontbreekt: titel scriptie, naam, volledig adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.

Meer informatie
Vragen over de scriptieprijs stel je via scriptieprijs@minbzk.nl.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: platform O
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*