Getagged met

Criminaliteit

 • Agrarische locaties komen steeds vaker leeg te staan of zijn slechts in beperkt gebruik. Door daar seniorenwoningen te bouwen, kan de overheid de woningnood lenigen, boeren een extra inkomstenbron bieden en ondermijnende criminaliteit tegengaan, stellen Josefa Janssen, Benthe Booiman, Julia van Herpen en Anna Bosch. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het directoraat-generaal Ondermijning...
 • Met de City Deal Zicht op Ondermijning brengen verschillende overheidsorganisaties relevante data samen om meer zicht te krijgen op patronen rondom ondermijning. De data in het dashboard van de zogeheten ‘Zicht op’ methode vormen een voedingsbron voor handelingsperspectief.  Toine Dam, projectleider van Zicht op Ondermijning, spreekt met platform O over de methode, de grenzen van...
 • Is Nederland werkelijk een narcostaat? Op platform O bespreekt Lex Cachet Nederland Narcostaat, geschreven door Hans Werdmölder. Hoewel Cachet de analyse in het boek onderschrijft, twijfelt hij of Nederland het predicaat ‘narcostaat’ toekomt. Hans Werdmölder heeft met Nederland Narcostaat – let op het ontbreken van een vraagteken in zijn titel – een beklemmend boek geschreven.[1]...
 • De recente geschiedenis van België kenmerkt zich door terreur van ongekende omvang en diversiteit. Paul Ponsaers brengt de gebeurtenissen van de afgelopen decennia in België zorgvuldig en gedetailleerd in beeld, vindt Lex Cachet. In een tijd van polarisatie en oplevend populisme kan Nederland bovendien het nodige leren van de Belgische geschiedenis. Door de eeuwen heen...
 • Special State of Science
  Pieter Tops, bijzonder hoogleraar Ondermijningsstudies aan de Universiteit Leiden (en daarvoor lange tijd hoogleraar Bestuurskunde aan de Tilburg University), tevens Lector Politie & openbaar bestuur bij de Politieacademie en directeur van de Stichting Maatschappij & Veiligheid, gaat in op de effecten van de coronacrisis op de georganiseerde misdaad, met nadruk op georganiseerde drugscriminaliteit. De Vereniging...
 • Loden Jaren: staalkaart van extreem-rechts in België
  Een onbegrijpelijk verhaal begrijpelijk(er) maken. Dat lijkt de opdracht die Paul Ponsaers zich in Loden Jaren heeft gesteld[1]. Meer inzicht in het doldrieste moorddadige optreden van een bende, de Bende van Nijvel - of misschien wel bendes, zoals Ponsaers niet uitsluit - die België in de jaren tachtig van de vorige eeuw teisterde. Maar, het boek...
 • Het gebeurt niet vaak. Een vooraanstaand wetenschapper en een uitstekende journalist die samen een boek schrijven. Wie De achterkant van Nederland[1] leest, bekruipt het gevoel dat het vaker zou moeten gebeuren. Pieter Tops en Jan Tromp schreven een boek dat tegelijkertijd interessant, leesbaar en goed onderbouwd is. Een soort kleine antropologie en historie van de...
 • Publieke professionals worden in hun werk geconfronteerd met pogingen tot criminele beïnvloeding. Zo geven burgemeesters, vooral in de grotere gemeenten, aan dat zij met een crimineel oogmerk bedreigd zijn. Dat zegt bijna een kwart (24 procent) van de 225 ondervraagde burgemeesters. Bij de bedreigingen gaat het om (anonieme) uitingen. De genoemde bedreigingen met fysiek geweld...
 • Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren
  Op woensdag 7 juni vond in het ministerie van Binnenlandse Zaken de bijeenkomst ‘Ondermijnende criminaliteit’ plaats, uit de reeks Wat het kabinet zich moet realiseren. Onder leiding van de NSOB gingen journalist Jan Tromp, wetenschapper Martijn van der Steen, stadmarinier Marcel van der Ven en officier van justitie Henk Peeters in dialoog over de verwevenheid...
 • Cahier Politiestudies
  Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit zijn verschillende fenomenen. Tegelijkertijd hebben ze meer met elkaar gemeen dan men op het eerste gezicht zou vermoeden. Vandaar ook dat beide vormen van misdaad in één themanummer van Cahiers Politiestudies aan de orde komen[1]. Misdrijven die in het ene land door criminele organisaties worden gepleegd - afvaldumping door de Maffia...