Van bijstand ontvangen naar bijstand verstrekken


De aanpak van WerkSaam Westfriesland rondom de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) leverde de organisatie een plek op in de finale van de Overheidsawards 2022.[1] Door personeel te werven vanuit het eigen cliëntenbestand en hen zelf op te leiden heeft de organisatie werkgelegenheid gecreëerd en cliënten werkervaring laten opdoen. Deze cliënten zijn uitgestroomd uit de uitkering en gingen er financieel op vooruit.

In deze reeks artikelen vertellen kandidaten van de Overheidsawards 2022 over hun werk, in de hoop daarmee andere overheden te inspireren. WerkSaam Westfriesland werd verkozen tot Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2022.

Door de coronacrisis en de financiële problemen waarmee zelfstandig ondernemers te maken kregen, kwamen bij WerkSaam Westfriesland opeens veel meer aanvragen binnen dan gebruikelijk. Hoe konden we zorgen voor een tijdige en goede verwerking en afhandeling van deze aanvragen?

Uitbreiding van het team
We besloten een aantal van onze cliënten op te leiden en aan ons team toe te voegen. Teamleider Sabina de Reus: ‘Kijken naar wat mogelijk is, mensen een kans geven. Dat is waar WerkSaam voor staat en dat is wat op dat moment nodig was.’ In mei 2020 zijn 10 cliënten, 1 Tozo-aanvrager en 2 stagiaires van WerkSaam opgeleid. Zij leerden over de inhoud van de regelgeving, hun administratieve taak en het computerprogramma waarmee ze gingen werken. Vervolgens startten zij met hun nieuwe baan: het afhandelen van de aanvragen voor de Tozo.

‘WerkSaam gelooft dat werken loont’

Dat betekende dat de aanvragen snel verwerkt konden worden, de uitvoeringslasten van WerkSaam binnen de rijksvergoeding bleven en het belangrijkst, dat de cliënten een betaalde baan hadden. Het idee was: als deze klus is geklaard, zijn hun kansen op de arbeidsmarkt groter. 

Talentvolle cliënten
Inmiddels hebben we prachtige bewijzen en voorbeelden dat cliënten heel veel talenten bezitten. Neem Monique (44), die na de Tozo-klus in september 2021 kon starten als medewerker op de afdeling Terugvordering & Verhaal bij WerkSaam. Ze is meteen fulltime aan de slag gegaan. Monique: ‘Ik ben trots dat ik deze kans heb gegrepen en dat deze stap en ervaring nu wordt beloond met een contract. Ik voel me als een vis in het water.’
Ook Frank (48) kon zich dankzij de Tozo-klus heel goed ontwikkelen. Hij zette zich in als consulent Ondernemersblok/Bbz en zijn kwaliteiten werden gezien. ’Een topper!’, aldus Sabina. Frank zelf zegt: ‘Ik kan mijn persoonlijke ervaring als ondernemer inzetten en ik denk dat dat mijn kracht is.’

‘De leer- en werkbedrijven vormen het vliegwiel voor re-integratie’

O’Dain (30) bleek tijdens de Tozo-werkzaamheden een talent in analyse van bestanden en data. O’Dain: ‘Door mijn werk voor de Tozo-klus werd mijn talent gezien. Ik ben blij en trots met mijn baan op de afdeling Planning & Control.’ Naast Monique, Frank en O’Dain boekten veel meer cliënten succes. Twee cliënten rondden hun opleiding af, de één met een scriptie over Tozo – zij kreeg een contract als jongerencoach.
De ander werd ‘weggekaapt’ door gemeente Utrecht, maar is vanaf 1 november 2021 weer in dienst bij WerkSaam op de afdeling Terugvordering & Verhaal. Twee andere cliënten startten als consulent Ondernemersblok/Bbz. Nog weer een andere cliënt kreeg een contract bij gemeente Rotterdam met een interne opleiding tot Inkomenscoach, met baangarantie. En twee cliënten startten als medewerker Tozo-uitkeringsadministratie. Tot slot is nog één cliënt doorgestroomd naar de functie van arbeidscoach en één cliënt werkt nu op de HR-administratie.

Werken loont
WerkSaam gelooft dat werken loont: we gaan ervoor dat iedereen meedoet. We maken dit mogelijk door maatwerk te leveren op het gebied van arbeidsbemiddeling, arbeidsontwikkeling en inkomensondersteuning. Op een aantal punten kunnen wij misschien een voorbeeld zijn voor andere organisaties:

  • We voeren de SW en de Participatiewet integraal (inkomen en re-integratie) uit. Onze leer-werkbedrijven vormen het vliegwiel voor de re-integratie.
  • We zijn sterk verbonden met de buitenwereld en niet intern gericht.
  • We hebben open hiring (een baan zonder sollicitatiegesprek) geïntroduceerd en ingebed in de regio – en inmiddels overgedragen aan het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord.
  • We hebben een Innovatieteam (klein uitproberen/pilots).
  • We doen graag alles samen.

Verbeter- en ontwikkelpunten
WerkSaam is trots op wat in de afgelopen jaren voor de doelgroep is bereikt. We blijven echter altijd onze kritische blik houden op onze eigen organisatie en het grotere systeem waarbinnen we werken. Wij zien onder andere de volgende verbeterpunten en eigen ontwikkelpunten:

  • Duurzame plaatsing: voorkomen van herinstroom. Nazorg en jobcoaching zijn belangrijke elementen die nog onderbelicht zijn.
  • Verbeteren van de ketensamenwerking rondom armoede.
  • Verbeteren van de ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid. En het stimuleren van werkgevers om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid in dienst te nemen. Het creëren van een omgeving waar deze mensen tot hun recht komen.

[1] WerkSaam Westfriesland helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar werk. Zolang werken nog een stap te ver is, zorgt de organisatie voor inkomensondersteuning.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: WerkSaam Westfriesland
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*