Burgers zijn negatiever over falende publieke dienstverlening


Hoe komen de opvattingen van burgers over publieke dienstverlening tot stand? Nederlandse publieke dienstverleners behoren tot de wereldtop. En toch denken burgers negatiever over slecht presterende publieke dienstverleners dan over slecht presterende private dienstverleners. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden.

Op 1 april presenteren de onderzoekers hun bevindingen tijdens een lunchbijeenkomst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Onderzoekers Petra van den Bekerom, Joris van der Voet en Johan Christensen van het Instituut Bestuurskunde ondervroegen ruim 2.500 Nederlanders. Daarbij richtten zij zich op vier overheidsdomeinen: ambulancediensten, openbaar vervoer, afvalverwerking en handhaving. De resultaten staan in het rapport Prestatiepercepties van burgers over publieke en private dienstverlening.

Lees hier de belangrijkste conclusies van het onderzoek:

Burgers beoordelen dienstverlening van publieke aanbieders niet negatiever dan private aanbieders

De algemeen geldende (negatieve) stereotypen over de overheid zijn er, maar hebben geen invloed op prestatiepercepties. Wel laten burgers zich sterk beïnvloeden door hun bestaande voorkeuren of een bepaalde overheidsdienst door een publieke of private organisatie verleend dient te worden. Burgers met een voorkeur voor publieke dienstverleners zijn positiever over de prestaties van publieke aanbieders. Burgers met een voorkeur voor private aanbieders zijn positiever over de prestaties van private aanbieders. Negatieve percepties over het functioneren van publieke organisaties zijn niet alom aanwezig, maar politiek gemotiveerd.

Burgers vatten positieve en negatieve informatie over de prestaties van dienstverleners niet op gelijke wijze op

Negatieve informatie heeft een sterk negatief effect op de onderzochte prestatiedimensies (effectiviteit, efficiëntie, gelijkheid en responsiviteit). Positieve informatie heeft daarentegen vrijwel geen effect. Er is dus een sterke negatieve reactie te zien bij falende dienstverlening en nauwelijks een positieve reactie bij succesvolle dienstverlening. Burgers erkennen dat positieve prestaties wellicht vaker voorkomen, maar vinden negatieve prestaties urgenter en belangrijker en daarmee nieuwswaardiger. ‘Een positief bericht zou je lezen met plezier, ik ook, en dan vergeet je het. Negatief nieuws blijft langer bij je,’ stelt een respondent.

Publieke organisaties worden harder afgerekend voor falende dienstverlening en minder beloond voor succesvolle dienstverlening dan private organisaties

‘Het is erger als een publieke organisatie faalt, omdat je niet weg kan. (…) Je hebt er niet veel keuze in,’ aldus een van de ondervraagden. Een verklaring hiervoor kan zijn dat burgers hogere verwachtingen hebben van publieke aanbieders dan van private aanbieders. Zelfs wanneer een private onderneming te kort schiet in het verlenen van publieke diensten, stellen burgers de overheid uiteindelijk verantwoordelijk.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: platform O
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*