Lerend leiderschap

DT&V

Bekijkt u het eens van een andere kant! De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) leerde, door zijn gevoelige werk, hoe belangrijk dit is en vaak de sleutel tot succes. Oók voor de dienst.

Verkiezing Beste Overheidsorganisatie 
Vanaf 17 april gaat de Verkiezing van de beste Overheidsorganisatie weer van start. De winnaar van vorig jaar was de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Aan de verkiezing deed een aantal andere goede organisaties mee, dat de finale niet haalde. Deze organisaties worden in de uitgave Leren maakt verschil en op platform O voor het voetlicht gebracht.

Een projectplan van DT&V om te komen tot richting- en ruimtegevend leiderschap, is gerealiseerd dankzij die bereidheid om gebruik te maken van inventieve invalshoeken. Om de doelen te halen, is een diversiteit aan trainingen ingezet. Een bijzonder effectief middel bleek een social serious game samen met medewerkers.
In de weken van het spel ontstond er enorme energie en dynamiek in de organisatie; het zinderde letterlijk in de gangen. Naast het werken aan persoonlijke- en teamleerdoelen werd tijdens het uitvoeren van het spel de cultuur van de DT&V zichtbaar. Uit de evaluatie kwam naar voren dat veel deelnemers mede door het spel een flinke stap in hun persoonlijke ontwikkeling hebben gemaakt.

Successen vasthouden
Om deze energieke ervaring vast te houden is een groep collega’s een followup gestart met de naam ‘Denk Tank met Visie’. Deze denktank wil het geleerde toepasbaar maken voor de hele DT&V. Daarnaast wil de denktank de dynamiek en positieve energie voelbaar en tastbaar maken binnen de hele organisatie.

‘Het willen meedenken/omdenken en het persoonlijk enthousiasme staan centraal’

De denktank ontwikkelt zich tot een prachtig platform voor en door DT&V’ers en op termijn wellicht ook ketenpartners als deelnemer. De denktank zal gevraagd en ongevraagd advies geven, met verbetervoorstellen komen en best practices doorontwikkeld. Dit alles vanuit een positieve en out of the box-benadering. Omdenken in termen van kansen in plaats van problemen.
Ideeën en verzoeken worden via de Denk Tank met Visie hoorbaar en zichtbaar. Om dit te bereiken kan iedereen, ongeacht functie, contractsoort of werklocatie, voor lange of korte tijd meedoen in de ‘Denk Tank met Visie’. Het willen meedenken/omdenken en het persoonlijk enthousiasme staan centraal.

Zonnetje
Eén van de onderwerpen waarmee de denktank aan de slag ging is ‘waardering medewerkers’. De uitwerking van de waardering voor medewerkers is vorm gegeven in het uitdelen van een ‘Zonnetje’. Dit is een speldje voor iemand die het heeft verdiend, een teken van waardering. Alle medewerkers van de DT&V en medewerkers binnen de vreemdelingenketen kunnen voor het Zonnetje in aanmerking komen. De eerste Zonnetjes zijn al uitgedeeld aan collega’s. Het effect is een trots gevoel over elkaar en een verbonden gevoel met elkaar.
En u? U bent welkom bij ons. Wij vertellen u heel graag meer over zaken van de andere kant zien, lerend leiderschap, geweldige spanning door een social serious game, de duidelijke opzet van een denktank en de start van een complimentencommissie die helpt bij de criteria van zonnetjes!

Dit artikel is geschreven door Zita Vermeer.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: Dienst Terugkeer en Vertrek
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*