Bram Faber

Promovendus bij het Zijlstra Center

Bram Faber is promovendus bij het Zijlstra Center for Public Control, Governance and Leadership van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij schreef diverse wetenschappelijke artikelen, en is daarnaast hoofdauteur van Innovatie in Publieke Verantwoording, een samenwerkingsproject met het Ministerie van Financiën en de Algemene Rekenkamer, gericht op verbeteringsmogelijkheden voor rijksverantwoording.

Alle publicaties van Bram Faber
  • Beleidsvrijheid is een van de drijvende krachten achter de mate waarin burgers reageren op gemeentelijke berichten op sociale media. Beleidsterreinen waar lokale overheden meer beleidsvrijheid ervaren lijken méér reacties te ontlokken. Doordat gemeenten de vrijheid hebben om beleid te bepalen op deze terreinen, zouden burgers zich gesterkt kunnen voelen om juist op deze beleidsterreinen contact...
  • Op donderdag 15 februari vond de Alumnilezing van het Zijlstra Center plaats. Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, was uitgenodigd om te spreken over controle en verantwoording in een netwerksamenleving. 'De huidige netwerksamenleving vraagt om meer standaardisatie ten behoeve van transparantie, verantwoording en controle om besteding van publieke middelen inzichtelijk te maken. Inzicht is...
  • Maar wat als de burger het niet begrijpt?
    Een onderdeel van de doctrine van transparantie is dat de overheid zo veel mogelijk data ontsluit. Maar wat als de burger die data niet begrijpt? Als een boom in een bos omvalt en er is niemand in de buurt die het kan horen... maakt de boom dan wel geluid? Het is een bekend filosofisch raadsel,...
  • Controllers in gesprek over de stand van zaken in de (semi-)publieke sector
    Er is van alles aan het veranderen en aan het verschuiven in de (semi-)publieke sector. Tenminste, als je naar de grote lijnen kijkt. Hoe werken de grote ontwikkelingen op het gebied van governance, control en leiderschap door in de praktijk van de publieke sector? Op welke concrete punten is recentelijk vooruitgang geboekt, en wat zijn...