Caroline Wiedenhof

Programmamaker en raadgever bij het programmateam Dialoog & Ethiek

Caroline Wiedenhof werkt in het rijksbrede programma Dialoog & Ethiek. Eerder was zij diplomaat, loopbaanadviseur en veranderkundig adviseur bij Buitenlandse Zaken en directeur-bestuurder in de kunstensector. Voor haar werk put zij inspiratie uit films, poëzie, kunst, qi gong, filosofie en natuur. Zij schrijft over grote en kleine dingen die bewegen in de transformatie van de overheid.

Alle publicaties van Caroline Wiedenhof