Krijn van Beek en Henk Gossink

Krijn van Beek is oprichter van de Policy Design Studio. De Policy Design Studio ontwerpt nieuwe oplossingen voor publieke vraagstukken. Henk Gossink is directeur van de KNAP-Academie. Van opleiding bestuurskundige. Gossink is gespecialiseerd in het opleiden en begeleiden van lokale bestuurders en politici.

Alle publicaties van Krijn van Beek en Henk Gossink
  • Op zoek naar een gemeenschappelijk referentiekader
    We hebben een heel traject doorlopen met de bewoners, hoe krijgen we nu de raad mee? Dit is vermoedelijk de meest gehoorde verzuchting van ambtenaren, burgerinitiatiefnemers, burgemeesters en wethouders in ons DNA-lab. Het is een wonderlijke vraag; de raad is toch onze volksvertegenwoordiging? Tegelijk is het een begrijpelijke vraag: gemeenteraden hebben nu eenmaal een eigen...
  • Als de kinderen in de sportleeftijd komen, ziet een aantal vaders in Amsterdam-West de bui al hangen: twee keer per week met de auto naar het Amsterdamse bos (voor wie de situatie niet kent: ver weg!) om daar de kinderen te laten hockeyen. Een paar vaders neemt het initiatief voor een nieuwe hockeyvereniging die op...