Mark Frequin

Directeur-Generaal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mark Frequin is per 1 september 2015 directeur-generaal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het directoraat-generaal Bereikbaarheid is verantwoordelijk voor de luchtvaart, het openbaar vervoer, het spoor, wegverkeer en maritieme havens in ons land. Tevens is Frequin voorzitter van de Vereniging voor OverheidsManagement.

Alle publicaties van Mark Frequin