Paul 't Hart

Hoogleraar Bestuurskunde, Universiteit Utrecht

Paul ’t Hart is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht en vice-decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Daarnaast is hij als programmaleider en docent verbonden aan de Australia New Zealand School of Government. Van 2005-2011 was hij hoogleraar politicologie aan de Australian National University in Canberra. Van 2002-2005 was hij naast zijn twee Nederlandse aanstelling ook adjunct professor aan het Swedish Defence College in Stockholm. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich op leiderschap, crisismanagement, besluitvorming, groepsprocessen, succes en falen en verantwoordingsprocessen in het openbaar bestuur. Hij schreef en redigeerde daarover meer dan dertig boeken, waaronder recentelijk het Oxford Handbook of Political Leadership (met Rod Rhodes), Oxford University Press 2014 en Understanding Public Leadership, Palgrave 2014. Hij werd in 2014 gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen. Hij treedt op tal van plaatsen binnen en buiten de overheid op als docent, inleider, onderzoeker en adviseur. Hij is lid van de Commissie Evaluatie Politiewet, die in 2017 rapporteert.

Alle publicaties van Paul 't Hart
  • Het coronavirus stelt het openbaar bestuur voor ongekende opgaven. Overal in Nederland werken besturen en organisaties in de crisismodus. Dat zal nog maanden het geval zijn. Wat vraagt dat van publieke managers en politieke leiders? Welke valkuilen moeten ze zien te vermijden? Wij herkennen vijf uitdagingen. Met de uitbraak van het coronavirus staat de overheid...
  • Het bestáát (voor wie het zien wil)
    Iemand moet het doen - ingaan tegen de tijdgeest van ‘onttovering’ van publieke instituties en gezagsdragers. Er is een dagelijkse oceaan aan nieuws, opinies, onderzoek en politieke retoriek over de vele dilemma’s, conflicten en wicked problems waarmee overheden worden geconfronteerd. En er staan legertjes democratische, juridische en professionele waakhonden klaar om aan te slaan op...
  • Festival der Bestuurskunde
    De Opgave Centraal? Er waart een spookduo door bestuurlijk Nederland: het spook van ‘opgavegericht werken’ en van ‘publieke waardecreatie’. Het zijn de nieuwe buzzwords in en om het openbaar bestuur. Beide reflecteren nobele intenties. In plaats van hun eigen structuren, regels en routines tot uitgangspunt van haar handelen te nemen, moeten overheden zich organiseren rond...